Tagasi kava juurde

Võõrahirm - kahjulik Eesti mainele, ettevõtlusele ja haridusmaastikule?

Ürituse lava: Väärtuste ala

Eestis on pead tõstnud võõravaen. Juba täna võib välismaa foorumitest lugeda, et tegu on riigiga, kus leiavad aset päritolust tingitud tagakiusamisjuhtumid. Seetõttu on arusaadav, et Eestisse ei soovita enam nii sageli tööle või õppima tulla. Teame välisspetsialiste, kes on seetõttu riigist lahkunud. Teisalt on avalikkuses palju juttu Eesti brändimisest ja atraktiivse sihtpaigana turundamisest välisriikides. Vastuolu? Arutleme, kuidas võõrahirm ja Eesti maine kokku kõlavad ning millised on lahendamist vajavad kitsaskohad.

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Maris Hellrand
Osalejad: Raul Rebane (meediaekspert) Regina Valge (Arvato FS)
Korraldaja: Inimõiguste Keskus (Liina Rajaveer ja Iiris Viirpalu)
Iiris.viirpalu@humanrights.ee
www.humanrights.ee