Tagasi kava juurde

Värbamine teisest kultuuriruumist – kus on paindlikkuse piir?

Arutelu eesmärk on diskuteerida selle üle, kas ja kui palju peaks tööandjad, ülikoolid ja teised välismaalastega kokkupuutuvad organisatsioonid oma igapäevatöös arvestama kultuuriliste eripäradega. Näiteks: kas koolides peaks olema palveruumid? Kas tööandjad peaks arvestama töötaja kultuurilise taustaga riietumisnõuete puhul? Teema on aktuaalne, kuna välismaalaste arv ülikoolides, töökeskkonnas ja mujal on pidevalt suurenemas. Samuti pole veel jõudnud tekkida parimaid praktikaid, selgeid seisukohti või väljakujunenud eestkõnelejaid (pika traditsiooniga kultuuriühendusi, mittetulundusühinguid vms). Kuna nende küsimustega pole pea üldse tegeletud, pole ka sellealast oskusteavet. Aktiivselt on nii ülikoolid kui ka tööandjad tegelenud välismaalaste värbamisega, ent pole jõudnud järgi tugistruktuuride arendamisega, mis tekitab konfliktseid olukordi.

Detailid

Kuupäev: 11.08.2017
Kellaaeg: 15.30-17.00
Ürituse lava: Hariduse ala
Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Kaidi-Kerli Kärner (SA Archimedes)
Osalejad: Elina Tasa (OÜ Crystalsol, personalijuht), Kadri-Ann Matson (Tallinna Tehnikaülikool, välistudengite vastuvõtujuht), Tambet Anja (Eesti Üliõpilaskondade Liit, asejuht)
Korraldaja: SA Archimedes