Tagasi kava juurde

Universaalne disain: kaasava keskkonna võti

Universaalne disain on lähenemine, mille puhul järgitakse, et kogu meid ümbritsev keskkond (avalik ruum, hooned, tooted, teenused jne) oleks kujundatud ja ehitatud nii, et seda saaksid kasutada kõik inimesed, võttes arvesse erinevate sihtrühmade eripärasid. Eripäradeks võivad olla puudest, vanusest, inimese kasvust (laps vs. täiskasvanud) või muust reaalelulisest situatsioonist (nt ema lapsevankriga) tingitud asjaolud. Seega universaalne disain keskendub lahendusetele, mis võimaldaksid meil kõigil osaleda aktiivses ühiskonnaelus.

Detailid

Kuupäev: 11.08.2017
Kellaaeg: 12.00-13.30
Ürituse lava: Isamaa ja Res Publica Liidu ala
Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Raimo Saadi
Osalejad: Veronika Valk (arhitektuuri- ja disaininõunik, Kultuuriministeerium), Meelis Joost (Eesti Puuetega Inimeste Koda), Kristo Priks (MTÜ Ligipääsetavuse foorum), Daniel Kotsjuba (disainer), Kaia Iva (Sotsiaalkaitseminister)
Korraldaja: