Tagasi kava juurde

Üksikisikute ja kogukondade roll energiapöördes

Paljude Euroopa riikide kogemus on näidanud, et kogukondlike energiaühistute esimene valik ja lemmiktehnoloogia on päikeseelektrijaamad. Eestis ei toonud 2016. aasta kahjuks kauaoodatud muutust seadusandluses, mis võimaldaks kogukondadel hakata rajama ühistulises vormis päikeseelektrijaamu kas kohaliku omavalitsuse hoonete – koolide, lasteaedade – energiakulude alandamiseks või liikmete vahel jaotamiseks.

Detailid

Kuupäev: 12.08.2017
Kellaaeg: 14.00-15.30
Ürituse lava: Energiapöördeala
Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Peeter Vihma
Osalejad: Jaanus Uiga (MKM Energeetika osakonna ekspert), Kaul Nurm (Ühistulise majandusmudeli spetsialist), Artur Talvik (Vabaerakonna esimees), Riinu Lepa (Ökokogukond Väike Jalajälg), Andres Meesak (Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon juhataja)
Korraldaja: Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon