Tagasi kava juurde

Teaduskeel(ed) - kellele ja kuidas?

Ürituse lava: Meie tuleviku ala (20)

Kas peame keelerikkust sama vajalikuks kui elurikkust? Kas rahvusvahelisus tähendab inglise ükskeelsust? Eesti keele aastal arutlegem:
- milline peaks olema keelte roll Eesti teaduses ja kõrghariduses, et tagades eesti rahva, keele ja kultuuri kestmise läbi aegade edendataks ühtlasi üleilmset teadusmõtet;
- mil määral näitab hariduse headust keele täpsus ja selgus;
- kuidas arendada kõrgkoolides teaduskeeleõpet;
- mida teha, et õppejõude-teadureid valides tunnustataks rohkem eestikeelseid uurimusi, õpikuid ja terminitööd?

Kaalugem mõistlikke lahendusi juba lähitulevikuks.

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Toomas Kiho
Osalejad: Birute Klaas-Lang, Peep Nemvalts, Helle Metslang, Jakob Kübarsepp, Gerhard Lock
Korraldaja: Korraldaja: Emakeele Selts, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, ERR