Tagasi kava juurde

Strategic state governance game without development plans: 0:1 Estonia versus Scotland

Ürituse lava: Koosloomeala

Participation fatigue, strategy populism, lack of leadership in state governance - sounds all too familiar? We know how to draft strategies and development plans openly and in co-creation. But what about the implementation of these strategic goals and plans? What if we replace development plans with some new tools from the digital era? In this inspirational discussion we will look at the intruments that guide Estonian long-term development and compare the picture with the strategic approach of the Scottish government. The discussion is part of the two-day co-creation area where the strategic state governance is in the focus and contributions to the new strategy Estonia 2035 can be made. /// Kaasamisväsimus, arengukavade jõetus arengut suunata, eestvedamise nõrkus, strateegia-populism - tuleb tuttav ette? Strateegiaid ja arengukavasid oskame juba avatult ja koosloomeliselt koostada. Kuidas on aga lood strateegiates ja kavades kokkulepitud eesmärkide elluviimisega? Vaatame korra, millised instrumendid meil Eestis pikaajalist arengut suunavad ning võrdleme seda pilti Šoti valitsuse strateegilise agiilsusega. Mis näiteks kohustab Eestis üle 40 arengukava koostama? Mis oleksid digiajastule kohasemad alternatiiv(id) sajaleheliste pdf-ide asemel? Mis vahe on lõpututel ja lõplikel eesmärkidel strateegilises riigijuhtimises? Arutelus saavad kõik osalejad Eesti strateegilise juhtimise eest vastutajaile küsimusi esitada ja enda ammuseid ideid ühiskondlike eesmärkide elluviimise osas jagada. Arutelu toimub inglise keeles.

Detailid

Arutelu keel: Inglise
Arutelu juht: Kaspar Kruup, generalist
Osalejad: Doreen Grove, Šoti avatud valitsemise koordinaator / Head of Open Government at the Scottish Government; Marten Kaevats, Riigikantselei digiinnovatsiooni nõunik / digital innovation advisor at the Estonian Government Office
Korraldaja: Eesti Koostöö Kogu/ Estonian Cooperation Assembly