Tagasi kava juurde

Siil - kellele kuuluvad Ülendi pühapärn ja Kostivere liukivi?

Ürituse lava: Eesti Usk (2)

Sakraalhooneid on Eestis nagu siilil okkaid. Iga linna siluetti ilmestab kirikutorn. Kes vastutab kultuuriväärtuse säilimise eest? Kellele kuulub hiis ja kellele sünagoog? Pühad paigad võivad olla kultuskivid, hiied, järved, allikad, puud ja teised sakraaltoimingutega seotud kohad. Kui pühapaikade kaitseks midagi tõhusat ette ei võeta, siis võivad nad rohtuda, kuhtuda ning hävida. Hiite lageraie on vallandanud paljude pahameele, aga ärihuvid on esindatud jõulisemalt. Mis saab 2035? Aga 2050?

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Jaanus Kangur
Osalejad: Siim Raie (Muinsuskaisteameti peadirektor), Andres Heinapuu (soome-ugri kultuuri uurija ning Maavalla Koja juhatuse liige), Madis Iganõmm (Taara-ja Maausuliste Maavalla Koja vanem), Ruudi Leinus (Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär, baptisti kiriku pastor), Aivar Sarapik (Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ülempreester ja teoloog, Eesti Kaitseväe endine peakaplan), Teet Hanschmidt ( EELK Järva praostkonna praost, Paide ja Türi koguduse õpetaja)
Korraldaja: Eesti Kirikute Nõukogu