Tagasi kava juurde

Paremad otsused = vähem privaatsust?

Üha suuremate andmehulkade kogumine ja kasutamine loob eeldused tõenduspõhiste otsuste langetamiseks. Samas võib „passiivne“ andmekogumine paista üksikisiku jaoks inimõiguste riivamisena ning tekitada tunde, et Suur Vend passib kukla taga. Kas paremad otsused tähendavad vähem privaatsust? Kas inimesed on valmis „loovutama“ osa privaatsusest selleks, et prognoosida, missuguseid töökohti on Eestis 10 aasta pärast vaja, kuidas edukamalt planeerida hariduspoliitikat või kuidas teha elu maapiirkondades paremaks? Kas see, mida inimeste kohta kogutakse, vastab sellele, mida oleks vaja koguda? Kuidas koguda nii palju kui võimalik, nii vähe kui vajalik, leidmaks tasakaalu privaatsusest loobumise ja ühiskondliku kasu vahel? Mis roll on siinkohal suurandmetel ning mis need üldse on? Arutelu eesmärk on leida vastuseid just tavakodanikku puudutavatele küsimustele.

Detailid

Kuupäev: 11.08.2017
Kellaaeg: 13.45-15.15
Ürituse lava: Hariduse ala
Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht:
Osalejad: Baldur Kubo (Cybernetica AS, Sharemind projektijuht), Gregor Sibold (tehnoloogiauudiste portaali geenius.ee toimetaja), Liisa-Ly Pakosta (soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik), Viljar Peep (Andmekaitse Inspektsioon), Jaak Madison (Riigikogu, põhiseaduskomisjon)
Korraldaja: Statistikaamet