Tagasi kava juurde

Nutikad otsused varade kogumisel üle elutsükli! Mis minust sõltub?

Ürituse lava: Värske teaduse ala

InWeGe eesmärk on analüüsida soolist lõhe sissetulekutes üle elutsükli. Palgalõhe analüüsis keskendutakse seni Eestis mitte analüüsitud teguritele nagu ettevõtte tasandil tegurite roll soolises palgalõhes ning palgalõhe pikaajalised arengud. Samuti on oluline fookuspunkt varade lõhe. Uuringus analüüsitakse ettevõtte tasandil tegurite rolli soolises palgalõhes nagu innovaatiline tegevus. Lisaks teadustööle on InWeGe eesmärgiks ka tööturu läbipaistvust suurendava veebiarenduse välja töötamine. Sellisest arendusest on kasu kõikidele töötajatele nii palgaläbirääkimistel kui erialavalikul, aga eelkõige võiks see julgustada alamakstud turuosalisi palgaläbirääkimistel aktiivsemalt palgatõusu küsima.

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Liisa Pakosta (võrdõiguslikkuse volinik)
Osalejad: Jaanika Meriküll (Tartu Ülikooli majanduse modelleerimise vanemteadur), Merike Kukk (Tallinna Tehnikaülikool), Robert Kitt (Pangandusekspert)
Korraldaja: Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei

www.volinik.ee