Tagasi kava juurde

Mida võime oma hariduselt loota?

Kas saame loota, et meie haridus selle väärtustes tõstab inimese kõrgemale kitsast utilitaristlikust mõtlemisest, seob ta kultuuriga ja innustab vaimselt arenema? Kas see, mida võib inimene loota tänaselt koolilt, on piisav? Tänastes hariduskõnelustes on inimene taandatud tööjõuks tööjõuturule. Võistluslikkus, soorituspõhisus ning haridusasutuste tegelikkus toodavad ulatuslikku võõrandumist. Unustuses on mitmed suured eksistentsialistlikud küsimused. Arutelus tulevad kõneks hariduse igavikulisemad ideed ja nende teostumisvõimalus tänases kooli-ilmas ehk kuidas nende lahkukasvamisest võiks saada taaskohtumine. Praeguses ametlikus agendas tegeldakse hariduse sildi all pseudotegevustega ja formaliseeritusega, mis on marginaliseerinud hariduse tegeliku eesmärgi olla vaimne enesearengu teekond individuaalsuseks kujunemise suunas. Kuidas hämardab arusaamu haridusest mõiste enese käibefraasiks muutumine? Ideoloogiline ilutseva varjundiga retoorika võib süsteemi tegelikke asjaolusid varjata ja moonutada. Räägime püüdlustest tulla tagasi hariduse idee algupärase mõistmise juurde. Mis on holistlik haridus ehk jätkusuutlikku arengut toetav haridus, et siirduda konkurentsiühiskonnast koostööühiskonda? Kuidas suhtestuvad loomulik ja normaalne (pidades silmas inimarengut) meie haridussüsteemis, kuidas need on teineteisest eraldunud ja eristunud ning kuidas muuta normaalne taas loomulikuks? Missugune makro- ja mikrokeskkond võiksid olla heaks kasvukohaks, et läbi oma kooliaja lapsed iseennast ei kaotaks, vaid suudaksid tulevikus elada sisukalt ja elujulgelt? Kuidas väljenduvad formaalhariduse, informaalse huvihariduse ning massikultuuri seosed? Milline võiks olla huvi- ja just kunstihariduse oluline osa ühiskonna sidususe loomisel ning kollektiivse identiteedi kujundamisel.

Detailid

Kuupäev: 11.08.2017
Kellaaeg: 12.00-13.30
Ürituse lava: Hariduse ala
Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Tiiu Kuurme (TLÜ kasvatusteaduse dotsent)
Osalejad: Rea Raus (Tampere ülikooli doktorant, uurimisfirma Statera), Aivar Haller (Lastevanemate Liidu juhatuse liige, koolitaja), Ivar Tröner (Lastevanemate Liidu juhatuse liige, vabakutseline literaat, uurimuste läbiviija), Kai Mets-Bujis (Keila waldorfkooli õpetaja, esimese Eesti waldorfkooli rajaja 1990.a), Egge Kulbok-Lattik (TÜ eetikakeskuse teadur, Kultuurikoja eestseisuse liige)
Korraldaja: Tallinna Ülikool