Tagasi kava juurde

Liginullenergiahooned – üksikult või ühiselt?

Peagi hakkavad kehtima kõikidele uutele hoonetele liginullenergia nõuded, mille kohaselt peaks hoonetes kasutatav energiakogus olulisel määral pärinema taastuvatest energiaallikatest. Kuhumaani on aga energia tarbimise vähendamine mõistlik ja millal tuleks keskenduda vajamineva energia võimalikult tõhusale tootmisele? Kas käsitleda hoonete energiatõhususe teemat eraldi iga hoone lõikes ja toota energiat kohapeal või vaadelda tiheasustusalade energiavarustust kui terviksüsteemi ning planeerida hoonete energiatõhususe nõuete saavutamist koos?

Detailid

Kuupäev: 12.08.2017
Kellaaeg: 16.00-17.30
Ürituse lava: Energiapöördeala
Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Andres Veske (EJKÜ juhatuse esimees)
Osalejad: Jarek Kurnitski (Tallinna Tehnikaülikool, Ehituse ja arhitektuuri instituut), Priit Koit (Utilitas OÜ, EJKÜ), Karin Sillmann (Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium, ehitus- ja elamuosakond), Aivar Uutar (Eesti kütte- ja ventilatsiooniinseneride Liit)
Korraldaja: Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (EJKÜ)