Tagasi kava juurde

Lõimumine 2035: trendid, võimalused, ohud

Ürituse lava: Koosloomeala

Rühmatöö, mille raames arutatakse erinevad vaated lõimumisele lähtudes eelnevas arutelus kokku lepitud narratiivist tuleviku Eestist. Püstitatakse aruteluküsimused ning otsitakse vastuseid. Rühmatöö ja sellele järgnev arutelu on sisendiks järgmise päeva paneeldiskussioonile.

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Toomas Roolaid
Osalejad: Kaasatud on kõik alal osalejad
Korraldaja: Kultuuriministeerium