Tagasi kava juurde

Kuidas hallata ja vallata halduskeelt?

Mullune Riigikohtu otsus haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse kohta rõhutas, et seaduse keel peab olema selge, ühetähenduslik ja täpne. Haldusreformiga kaasnegu halduskeele reform! Kes saaksid seda ellu viia? Kuidas muuta riigi- ja kohaliku võimu ning kodanike suhtlus ladusaks?

Detailid

Kuupäev: 12.08.2017
Kellaaeg: 14.00-15.30
Ürituse lava: Osalusdemokraatia ala
Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Peep Nemvalts, Johannes Aaviku Seltsi esimees, TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja
Osalejad: Tuuli Rehemaa ja Katrin Hallik, Eesti Keele Instituut; Peeter Järvelaid, Tallinna Ülikool; Toomas Uudeberg, Tamsalu vald; Ülo Tulik, Võrumaa
Korraldaja: Johannes Aaviku Selts, TLÜ teaduskeelekeskus, Eesti Keele Instituut