Tagasi kava juurde

Kui kergendaks koolikoormat?

Ürituse lava: Haridus 2.0

Üld- ja huvihariduse lõimimine. Õpilaste koolikoormus on suur ja päevad väga pikad, kui lisaks koolile käiakse veel huviringides, trennides või tööl. Samas tegeletakse ainetundides mõnikord teemadega, mida õpilane on juba kuskil mujal omandanud ja seejuures võib-olla isegi efektiivsemalt kui koolis. Kas õpilasel, kes on õppinud aastaid muusikakoolis, on vajalik käia koolis muusika ainetunnis? Millises mahus peaks läbima kehalise kasvatuse aineprogrammi õpilane, kes käib kooli kõrvalt kahes-kolmes erinevas trennis? Kas mõnede läbivate teemade ning 21. sajandi oskuste (näiteks loovus, suhtlemine ja koostöö) omandamine on noorsootöös efektiivsem kui koolis? Kas õpilasel peaks olema suurem vabadus asendada valikaineid endale sobivate ja huvipakkuvate programmidega noorteasutustes? Kuidas seda kõike korraldada? Missugune oleks ideaalne lahendus? Sisend läheb taaskord nn hariduse rohelise raamatu ettepanekuks.

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Anzori Barkalaja, TÜ haridusuuenduskeskus
Osalejad: Saara-Katri Laan (Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilane), Mailis Reps (haridusminister), Virve Laube (Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna üldhariduse peaspetsialist)
Korraldaja: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
angela.ader@ut.ee