Tagasi kava juurde

Kliimaviktoriin - muutused on võõras mure?

Ürituse lava: Hea Kliima ala (11)

Värskeima Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuringu tulemustest selgus, et kliima soojenemist peab kõige olulisemaks keskkonnaga seotud teemaks vaid 1% elanikkonnast. See on aga tugevas vastuolus maailma majandusfoorumil läbi viidud küsitluse järeldustega, kus kõige tõenäolisemate ja mõjukamate riskidena toodi selgelt välja ekstreemsed ilmastikuolud, loodusõnnetused ja kliimapoliitikate läbikukkumine. Kas eestlastel on õigus, arvates et meie asukoht maailmakaardil on erakordselt soodne? Või on senine võrdlemisi stabiilne kliima ning napp meediakajastus tekitanud meis petliku turvatunde? Võib-olla oleme siiski loodusrahvas, kuid mõõdame oma muret lihtsalt valede küsimustega? Arutelu eesmärk on arutada nii kliimamuutuse loodusteaduslikke kui ka psühholoogilisi aspekte ja jõuda ühiselt arusaamale, kuidas suhestub Eesti inimene kliimamuutusega tänasel päeval.

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Madis Vasser
Osalejad: Grete Arro (Tallinna Ülikool), Lauri Klein (Eestimaa Looduse Fond), Andres Tarand (Eesti geograaf, klimatoloog ja poliitik, Eesti Rooma Klubi auliige, Eesti Polaarklubi president)
Korraldaja: Eesti Roheline Liikumine

Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus