Tagasi kava juurde

Kas kooliaeg veel tuleb? Hariduse tulevikustsenaariumid ja kooli roll nendes

Tehnoloogiate areng muudab juba lähitulevikus ühiskonda tundmatuseni ning toob kaasa üha kõrgemad ootused haridussüsteemile. Kui kool ei suuda enam pakkuda 21. sajandi ühiskonnas eluks vajalikke oskusi, võivad esile kerkida alternatiivsed hariduse omandamise viisid. Arutelus mängitakse kõigi aktiivsel osalusel läbi haridussüsteemi viis võimalikku tulevikustsenaariumi: 1) status quo jätkumine, 2) koolid kui kogukonnakeskused, 3) koolid kui õppivad organisatsioonid, 4) interneti- ja võrgustikupõhine haridus, 5) hariduse privatiseerumine ja kaubastumine. Kesksel kohal on küsimus, millisena sooviksime näha kooli rolli tulevikus.

Detailid

Kuupäev: 12.08.2017
Kellaaeg: 15.15-16.45
Ürituse lava: Hariduse ala
Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Silver Sillak, Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus
Osalejad: Maailmakohviku stiilis arutelu, kus kõigil on võimalik kaasa rääkida neile sobival teemal.
Korraldaja: Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus