Tagasi kava juurde

Kas häkatoniga saab teha eelnõu?

Avalikus sektoris räägitakse üha julgemini innovatsiooni vajalikkusest ja võimalikkusest. Samas on näha ka üleliia suuri ootusi uute ja põnevate tööviiside suhtes nagu häkaton või nudging ehk nügimine. Arutelu tulemusel peaks saama selgemaks, kuidas moenähtusi mõistlikult rakendada. Arutelu fookuses on küsimused: kas uusi töömeetodeid tasub avaliku sektori asutuses rakendada? mis on takistused ja millised on võidud? miks jäävad uued head võtted pärast esmast katsetust riigi kabinettides riiulile? kas eesmärgi – näiteks paremate poliitikate või avalike teenusteni – jõudmisel on kõik abinõud õigustatud?

Detailid

Kuupäev: 11.08.2017
Kellaaeg: 14.00-15.30
Ürituse lava: Osalusdemokraatia ala
Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Maarjo Mändmaa, AS Hoolekandeteenused, Avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühma juht
Osalejad: Innovatsiooni kogemustega tippametnikud siseministeeriumist (kantsler Lauri Lugna) ja sotsiaalministeeriumist (asekantsler Rait Kuuse) ning Eesti Disainikeskuse ekspert Jane Oblikas
Korraldaja: