Tagasi kava juurde

Helesinine unistus patsiendikesksest Eestist

Meil kõigil on oma ettekujutus sellest, millist suhtlemist ootame kui siseneme raviasutusse. Arsti ja patsiendi suhtluse ning suhete teemalisel arutelul avastame koos vastuseid küsimustele: kuidas suurendada arsti ja patsiendi suhtlemisel teineteise mõistmist? Kuidas teha nii, et noor arst saaks väljaõppe käigus ise pöörata enam tähelepanu arsti-patsiendi suhete ja suhtlemise teemale? Mida saavad teha õed patsiendikesksema lähenemise heaks? Millised on patsiendi ootused koostööle erinevate tervishoiutöötajatega?

Detailid

Kuupäev: 11.08.2017
Kellaaeg: 12.00-13.30
Ürituse lava: Avastuste ala
Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Prof Margit Sutrop
Osalejad: Ekspertarutlejad ja laudkondade juhid: Ruth Kalda (peremeditsiini professor ja perearst) (arstide vaade), Kadri Tammepuu (Eesti Patsientide Liidu tegevjuht) (patsientide vaade), Mihkel Viru (Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi liige) (üliõpilaste vaade), Anneli Kannus (Eesti Õdede Liidu president) (õdede vaade)
Korraldaja: Tartu Ülikooli eetikakeskus