Tagasi kava juurde

Elav raamatukogu "Sisserändajad" / „Мигранты“ / „Migrants“

Ürituse lava: Suhtluskultuuriala

Kas oled kunagi mõelnud, kuidas üks või teine Eestis elav välismaalane siia on sattunud? Mida küsiksid sina sisserändaja või pagulase käest? Elav raamatukogu pakub sulle võimalust kõikidele nendele küsimustele vastuseid saada. Meie raamatud on rändetaustaga vabatahtlikud, kes on nõus jagama oma elu lugusid ning jutustama oma kogemustest migratsiooni, paguluse ja kultuuride-vahelise dialoogi teemadel. Have you ever wondered how some foreigners living in Estonia ended up here? What would you ask an immigrant or a person fleeing war? The Living Library gives you an opportunity to find answers to all these questions. Our books are volunteers who have agreed to share their experiences on immigration, asylum-seeking and intercultural dialogue. Вы когда нибудь задумывались как тот или иной иностранец, проживающий Эстонии, оказался здесь? Что бы вы спросили у мигранта или беженца? Живая библиотека дает вам возможность найти ответы на все эти вопросы. Наши книги - это добровольцы, которые готовы поделиться рассказами о своей жизни и своим опытом по вопросам миграции, беженства и межкультурного диалога. Ma igaks juhuks lisan siia ka need laused: Elav raamatukogu toimub projekti “Saame tuttavaks!” raames. Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium. / The Living Library event is part of ‘Let’s Meet!’ (“Saame tuttavaks!”) project. The project is co-financed by the EU Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) and the Ministry of the Interior of Estonia. / Живая библиотека является частью проекта «Будем знакомы!». Проект соофинансируют: Varjupaiga- ,Rände- ja Integratsioonifond и EV Siseministeerium.

Detailid

Arutelu keel: Inglise
Arutelu juht: Polina Polyakoff (Pagulasabi MTÜ)
Osalejad: Pagulased, uussisserändajad, Eestis elavad välismaalased
Korraldaja: Eesti Pagulasabi

www.pagulasabi.ee