Tagasi kava juurde

Elav raamatukogu „Erinevused rikastavad“ /„Различия обогащают“ / "Differences make us richer“

Ürituse lava: Suhtluskultuuriala

Elavas raamatukogus saavad “lugejad” ehk siis kuulajad kuulata päris inimeste päris lugusid. Vestlus “raamatuga” seab kahtluse alla kuulaja võimalikud stereotüübid ja eelarvamused ning loob positiivse ning isikliku dialoogi inimeste vahel, kellel igapäevaelu olukordades ei avaneks võimalust üksteist tundma õppida. Elav raamatukogu toimub eesti, vene ja inglise keeles. At the Living Library the ‘readers’ or listeners can listen to the real stories of real people. A face-to-face conversation with a ‘book’ challenges stereotypes and helps to overcome prejudices. The aim is to build positive dialogue between people who normally would not have the opportunity to talk to each other. The Living Library will take place in three languages: Estonian, English, an Russian. В живой библиотеке «читатели», то есть слушатели, смогут послушать реальные рассказы реальных людей. Разговор с «книгой» человеком может поставить под сомнение стереотипы и предрассудки слушателя, создавая личный позитивный диалог между людьми, у которых не было бы возможности встретиться друг с другом в повседневных ситуациях. Живая библиотека пройдёт на трёх языках: эстонском, английском и русском.

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Polina Polyakoff (Pagulasabi MTÜ)
Osalejad: Erinevad huvitava taustaga osalejad
Korraldaja: Eesti Pagulasabi

www.pagulasabi.ee