Tagasi kava juurde

Ehitussektori tulevik: digitaliseerimine ja säästev areng

Ehituse tulevikuteemadeks on energiatõhusus, elamufondi renoveerimine, KOVi üürielamute toetamine, korterelamute eksport ja suured taristuprojektid. Tööjõud ja ehitusmaterjalid pidevalt kallinevad ning järjest enam tuleb kõiki osapooli kaasata, tagada ohutus ja loodussääst. Tagada tuleb ehitatud keskkonna majanduslik, ökoloogiline ja sotsiaalne säästvus. Ehituse keerukus suureneb ja sektori tootlikkus väheneb, küsitav on rahvusvaheline konkurentsivõime. Milliseid lahendusi pakub tehnoloogiline areng, täpsemalt ehituse digitaliseerimine?

Detailid

Kuupäev: 12.08.2017
Kellaaeg: 18.00-19.30
Ürituse lava: Energiapöördeala
Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Jaanus Uiga (MKM Energeetika osakonna ekspert)
Osalejad: Viljar Meister (Tallinna Linnakantselei, linna haldusdirektor); Indrek Moorats (ELL Kinnisvara juhatuse liige, Digitaalehituse klaster); Jarek Kurnitski (Tallinna Tehnikaülikool, ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor); Risto Vahenurm (digitaalehituse valdkonnajuht, MKM)
Korraldaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
ivo.jaanisoo@mkm.ee