Tagasi kava juurde

Eesti energiamajanduse ümberkorraldamine on majanduse konkurentsivõime oluline eeldus

Eesti majanduse tänane kulubaas ei soosi majanduse struktuurimuutust ja lisandväärtuse suurenemist: meie palgad on lõunanaabritest ja Poolast kõrgemad ning energia maksab rohkem kui Põhjamaades. Et Eestis tekiks motivatsiooni asutada uusi ettevõtteid, tuleb teha paralleelselt kahte asja: püüda arendada uusi suure lisandväärtusega tooteid ja teenuseid ning saada kulud õigeks. Energiakulude konkurentsivõimeliseks muutmine eeldab tööstuspoliitika reaalset rakendamist energiamajanduses.

Detailid

Kuupäev: 11.08.2017
Kellaaeg: 18.00-19.30
Ürituse lava: Energiapöördeala
Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Taavi Veskimägi (Elering AS juhatuse esimees)
Osalejad: Ando Leppiman (MKM Energeetika ja ehituse asekantsler), Marti Hääl (Alexela Group OÜ juhatuse liige), Kalle Palling (Riigikogu liige)
Korraldaja: Pakri Energy Island OÜ
peep@vool.ee