Tagasi kava juurde

Demokraatlik diktatuur ja alternatiivsed tõed: vastuolud ja võimalused

Otsime vastuseid küsimustele, kuidas peaksime kaasajal suhtuma tõesse, mis on teadmine, kuidas seda luuakse, kes seda kontrollib ning milline roll on siinjuures alternatiivsetel mõtlemisviisidel ja praktikatel. Arutelu kutsub osalejaid arendama oma kuulamis- ja arvestamisoskust, kriitikameelt ning analüüsivõimet. Tulemusena sõnastame viis suunist, mida järgida, et tulla infoühiskonnas toime arvamuste paljususega.

Detailid

Kuupäev: 12.08.2017
Kellaaeg: 14.00-15.30
Ürituse lava: Avastuste ala
Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Katre Koppel (Rakendusliku Antropoloogia Keskuse antropoloog, Tartu Ülikooli folkloristika doktorant)
Osalejad: Kristel Kivari (TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule teadur), Mariann Joonas (Telegrami peatoimetaja), Aimar Ventsel (TÜ etnoloogia vanemteadur)
Korraldaja: Rakendusliku Antropoloogia Keskus

www.antropoloogia.ee