Tagasi kava juurde

Bioloogiline linn: ressursside ja energia tark kasutaja

Küsime, kuidas kavandada elukeskkonda nii, et linn oleks loodusressursside ammendaja asemel pigem ressursi ja energia tark kasutaja, senisest teadlikum ressursside n-ö ringleja, taastootja. Vaatame linna toimimist mitmes mõõtkavas linnamööblist materjali, hoonete, taristu ja liikuvuseni ning arutleme linliku ringmajanduse käivitamise viiside üle. Milliseid looduses toimivaid protsesse ja mehhanisme võiksime linnakeskkonna kavandamisel ja käitumisharjumuste suunamisel eeskujuks võtta?

Detailid

Kuupäev: 11.08.2017
Kellaaeg: 14.00-15.30
Ürituse lava: Teadusala
Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Veronika Valk (arhitekt), Jaak-Adam Looveer (arhitekt, linnaplaneerija)
Osalejad: Rein Ahas (Tartu Ülikooli inimgeograafia professor), Kaja Peterson (Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert), Eve Komp (arhitekt, Ruumiringluse eestvedaja)
Korraldaja: Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond

Eesti Arhitektide Liit

Eesti Arhitektuurikeskus