Tagasi kava juurde

Kas meretuuleenergia hinnapomm toob Eestisse esimesed meretuulikud?

Mullu rabasid energeetika eksperte meretuuleenergia vähempakkumiste rekordmadalad hinnad ning sel aastal võitsid Saksamaa vähempakkumise meretuuleenergia projektid, mis rajatakse suisa turuhinnaga. Seega ei ole kallis hind enam takistamas meres tuuleenergia tootmist. Ka Eestis on kehtestatud esimesed merealade planeeringud, mis näevad ette meretuuleenergia kasutusele võtmise. Kas me oleme selleks valmis ja mis kasu võiks see tuua Eestile ja tema majandusele ning kohalikele kogukondadele?

Detailid

Kuupäev: 11.08.2017
Kellaaeg: 14.00-15.30
Ürituse lava: Energiapöördeala
Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Tuuliki Kasonen (Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht)
Osalejad: Taavi Veskimägi (Elering AS juhatuse esimees); Reili Rand (Hiiu valla vallvanem); Martin Kruus (Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse esimees); Aivar Kokk (Riigikogu maaelukomisjoni esimeees)
Korraldaja: Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon
tuuliki@tuuleenergia.ee