Sulge

Töötajate vaimne tervis - kelle mure see siis ikkagi on?

Сцена мероприятия: Tulevikutöö ala (22)

Nii nagu kiiver ja kindad kaitsevad töötajat füüsiliste vigastuste eest, tuleb ettevõttel leida meetmed ka vaimse tervise kaitseks. Uuringud näitavad, et töötajate vaimse tervise eest hoolitsemine aitab oluliselt tõsta ettevõtte mainet ning parandada tootlikkust. Mida saavad tööandja ja töötaja teha, et ennetada vaimse tervise probleemidest põhjustatud langenud töövõimet ning kas ja millist tuge oodatakse selleks riigilt?

Детали

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Andero Uusberg, Tartu Ülikooli afektiivse psühholoogia vanemteadur
Участники: Meeli Miidla-Vanatalu (Tööinspketsiooni peadirektori asetäitja ennetuse ja õiguse alal), Katrin Randrüüt (Arengukeskus Avitus tegevjuht, kogemusnõustaja), Taimi Elenurm (tööpsühholoog), Kärt Kinnas (Eesti Personalijuhtimise Ühingu tegevjuht)
Korraldaja: Sotsiaalministeerium

Võõras Sõber (A-G Projekt OÜ)