Sulge

Sidus Eesti: teadlase roll ja vastutus

Сцена мероприятия: Teadusala (8)

Sidusus on toimiva ühiskonna oluline eeldus. Sidusust kujundavad (või lõhestavad) poliitika, meedia, haridussüsteem ja kultuur, aga ka argisuhtlus. Teadlaste ülesanne on küll meie kultuuri, ühiskonda ja keskkonda uurida, kuid uuritavasse sekkumist peetakse tihti kas ebaoluliseks või isegi sobimatuks. Arutame, milline on teadlase roll ja vastutus oma teadmiste rakendamisel ühiskonna heaks ning kuidas motiveerida teadlasi Eesti ellu panustama.

Детали

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Aija Sakova
Участники: Mari Sarv - folklorist; Krista Kodres - kunstiajaloolane; Tarmo Soomere - akadeemik; Andres Koppel - teaduskorraldaja
Korraldaja: Eesti Kirjandusmuuseum