Назад к программе

Nutikad otsused varade kogumisel üle elutsükli! Mis minust sõltub?

Сцена мероприятия: Värske teaduse ala (7)

Projekti InWeGe (Income, Wealth, Gender) eesmärk tervikuna on analüüsida soolist lõhe varades ja sissetulekutes üle elutsükli. Soolist lõhe varades on rahvusvaheliselt vähe uuritud ning Eestis puudusid selle kohta varasemad uuringud. Projekti raames uuritakse täiendavalt palgalõhe ning keskendutakse seni Eestis mitte analüüsitud teguritele nagu ettevõtte tasandi tegurite rolli soolises palgalõhes ning palgalõhe pikaajalistele arengutele. Lisaks teadustööle on InWeGe eesmärgiks ka tööturu läbipaistvust suurendava veebiarenduse välja töötamine. Sellisest arendusest on kasu kõikidele töötajatele nii palgaläbirääkimistel kui erialavalikul, aga eelkõige võiks see julgustada alamakstud turuosalisi palgaläbirääkimistel aktiivsemalt palgatõusu küsima. Projekti raames viiakse läbi 9 temaatilist uuringut. Arvamusfestivali paneelis keskendutakse projekti raames konkreetselt ühele elluviidavale uuringule - varade lõhe uuringule. Projekti toetatakse Euroopa Liidu vahenditest.

Детали

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Liisa Pakosta (võrdõiguslikkuse volinik)
Участники: Jaanika Meriküll (Tartu Ülikooli majanduse modelleerimise vanemteadur), Merike Kukk (Tallinna Tehnikaülikool), Sander Pikkel (LHV pangandusekspert)
Korraldaja: Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei

www.volinik.ee