Sulge

Kasvu piirid

Сцена мероприятия: Meie tuleviku ala (20)

Mis tahes tulevikustsenaariumite loomisel tuleb arvestada ressurside piiratusega. Kui suureks saab Eesti kasvatada nii majanduse, tarbimise kui ka rahvaarvu poolest? Kas lõputu kasvu alternatiiv võiks olla hoopis kontrollitud kahanemine?

Arutelu eemärk on esitada poliitikakujundajatele lähimaks 25 aastaks konkreetsed sotsiaalmajandusliku arengu, rändenjms piirarvud, mille ületamine ega alistamine ei oleks enam jätkusuutlik.

Детали

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Urmas Vaino
Участники: Kadri Ukrainski, Aveliina Helm, Tiit Tammaru, Kristjan Vassil
Korraldaja: