Sulge

Erinevus rikastab - aga kui ma ei taha rikas olla?

Сцена мероприятия: Väärtuste ala (6)

Teema on tõusnud päevakorda seoses ühiskonna arenguga ning ootusega, et erinevad inimesed oleksid üha rohkem aktsepteeritud ning võrdselt ühiskonnaelus osaleksid. Samas ei ole me ühiskonnana tegelikult veel valmis erinevustega/erisustega leppima. Jah, need teistsugused inimesed võivad ju olemas olla, kuid NIMBY. Kas ma ikka pean olema tolerantne? Miks? Ja kuidas, kui ma ei oska?

Детали

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Margo Loor
Участники: Inimgruppide esindajad: Teadlane; tavaline inimene; ebatavaline inimene 1, ebatavaline inimene 2 ja tööandja
Korraldaja: Sotsiaalministeerium, Sabina Trankman
sabina.trankmann@sm.ee