UUS! Kuidas esitada edukas rahvaalgatus?

Mõtle võimalikult vara Arvamusfestivali arutelu disainima asudes sellele, kuidas saab Su teemat aidata Rahvaalgatus.ee platvorm. Rahvaalgatusveebis saate kirja panna oma ettepaneku(d), kutsuda teisi kaasa arutama, kaasautoritega pöördumise teksti koostada, valminud pöördumisele digiallkirju koguda ning vähemalt 1000 allkirjaga pöördumine ühe klikiga Riigikogule saata. Kusjuures parlamendi komisjonid peavad pöördumist arutama ja sellele vastama. See on parim kollektiivpöördumiste platvorm tänases Eestis, mis aitab Sul käivitada olulisi muudatusi!

NB! Arvamusfestivalilt koorunud arutelud saavad rahvaalgatus.ee-l eraldi esile tõstetud. Festivali korraldusmeeskond jagab neid algatusi ka oma sotsiaalmeedia kanalites – aidates seeläbi saada teil nii tähelepanu kui ka hääli oma ettepanekutele.

Kasuta võimalust ja registreeru nõustamisele!

Sul on mõte, kuidas ühiskonnaelu parandada? Tahad arutada, kuidas mõnda seadust muuta? Kuidas arutelust saab algatus? Rahvaalgatus.ee nõustab ka Arvamusfestival 2019 arutelude korraldajaid!

Oodatud on:
– üksikud korraldajaid või
– grupid, kes on suure eesmärgi nimel seljad kokku pannud, näiteks kogu aruteluala korraldajate ring
– lihtsalt uudishimulikud

Anna endast märku siin!

Nõustamise aeg on igal teisipäeval kell 15:00-17:00.
Kui muud moodi ei ole kokku lepitud, teeme videokõne. Siin virutaalses ruumis: https://meet.jit.si/arutelulabor-rahvaalgatus.ee. Kui on soovi suurema grupiga pead kokku panna, saame kokku, kuid siis kirjutage aegsalt! Võime ka teie juurest
läbi tulla? Palun kirjuta maarjaleena@rahvaalgatus.ee .

Nõustamisel viib senise parima rahvaalgatuste praktika kokku teie aruteluteemaga rahvaalgatus.ee projektijuht Maarja-Leena Saar (koos abilistega). Kutsume kogemust jagama teisi algatajaid ja rahvakogude korraldajaid. Seni on Arvamusfestivalilt sündinud 2 algatust, mida Riigikogu ka menetles.

Kuidas ma tean, kas mu arutelu sobib rahvaalgatusse?

Arvamusfestivali arutelu võib olla rahvaalgatusele EELNEV arutelu. Kuna rahvaalgatus.ee algatus peab 1000 allkirja kogumiseks inimesi kõnetama, on hea plaan neid enne testida. Kaalu rahvaalgatust ühe võimaliku tulemusena, kui su vajadus on:

  • probleemide kaardistamine / juurprobleemi sõnastamine / mõne valdkonna uurimine / kitsaskohtade ja võimaluste avastamine. Aruteluga püüda probleemi paremini mõista, kaardistada seosed ja probleemipuu, jõuda juurpõhjusteni. Või testida enda arusaamist probleemist laiema sihtrühma peal, arendada edasi tugevamaks.
  • eesmärgi ja fookuse seadmine / sihi valimine peale valdkonna probleemide kaardistamist ja juurprobleemi sõnastamist
  • lahenduste väljatöötamine ja variantide sõelumine
  • olemasoleva lahenduse tugevuste-nõrkuste testimine
  • mobiliseerida: oma algatusele koguda toetajaid, koalitsioonipartnereid

Selleks ei pea eelnevalt olema plaani rahvaalgatuse esitamiseks. Idee arutelutulemused algatuseks vormistada võib sündida ka kohapeal või arutelu järel. Samas võib algatus platvormil üleval olla ka juba arutelufaasis ning Arvamusfestivalil toimuv arutelu saab aidata seda täiendada.

Arvamusfestivali arutelu võib olla ka rahvaalgatusele JÄRGNEV arutelu. Peame siin silmas peamiselt ühe konkreetse algatuse post mortem’it või õppetundide arutelu suunaga tulevikku. Arutelu eesmärk on analüüsida tehtut, anda hinnanguid ja sõnastada õppetunde, et liikuda edasi parema mõistmisega probleemistikust või selgema plaaniga eesmärkide, alternatiivsete lahenduse, otsustusvajaduse osas.

Boonus neile, kes lõpuni lugesid! :) 2018. aaastal toimus Koostöökogu eestvedamisel Arvamusfestivali koosloomealal arutelu rahvaalgatuste menetlemisest ja mõjususest hoolduskindlustuse ja PÕXITi ettepanekute näitel. Triin Vihalemm käis seal muuhulgas välja mõtte, et menetluses olevate või olnud algatuste üle peakski Arvamusfestivalil üha rohkem sisuarutelusid toimuma. Vaata seda vestlust!

 

Rahvaalgatus.ee on Arvamusfestivali arutelulabori partner.

Vaata lähemalt.