Otseülekanded

09. august

Kellaaeg Teema/täpsustus Ala nimi
12:00 Jõukad, aga õnnetud Postimehe ala (14)
12:15 Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia esindaja sõnavõtt Meie tuleviku ala (20)
12:30 Teaduskeel(ed) - kellele ja kuidas? Meie tuleviku ala (20)
12:00 Maailm 2030: Millist mõju omavad tänased otsused rändele ja inimmobiilsusele tulevikus? Eesti maailmas (24)
12:00 Tulevikuinimene aastast 2035 Tuleviku inimese ala (4)
12:30 Kas parem meestega koalitsioonis kui naistega opositsioonis? Sotsid (16)
14:00 Teadlane meedias Postimehe ala (14)
14:00 The Future of NATO Eesti maailmas (24)
15:00 Inimvõimete piirid Meie tuleviku ala (20)
16:00 Fake news Postimehe ala (14)
16:00 Kas Euroopast saab maailmapoliitikas tegija? Eesti maailmas (24)
16:00 Mis juhtub, kui inimesed saavad oma säästude üle ise otsustada? Isamaa ala (17)
16:00 The Youth of Europe - is what we want, what we get? Expectations and reality Eesti 2035 (8)
17:30 Emotsionaalselt ülesköetud mehed ja traditsioonilised väärtused Meie tuleviku ala (20)
17:00 Süsinikuneutraalsus - Eesti võimalus või sotsiaalne katastroof Ida-Virumaal? Sotsid (16)
18:00 „Naistejutud“: meeleheitel koduperenaised Eesti moodi ehk emaks olemise võimalikkusest Postimehe ala (14)
18:00 European Citizens’ Initiative: Participatory democracy for citizen-powered Europe Eesti maailmas (24)
18:00 Miks on Eesti peredes nii palju vägivalda? Isamaa ala (17)
18:00 Eesti 2053 Eesti 2035 (8)
19:15 Kliimadialoog presidendiga: tulevik on tänaste täiskasvanute käes Meie tuleviku ala (20)

10. august

Kellaaeg Teema/täpsustus Ala nimi
10:00 Euroopa Liit 2024 Meie tuleviku ala (20)
11:00 Kas Eestis on tõesti liiga palju vabadust? Reformierakonna ala (16)
12:30 Patsient: eesti keel. Diagnoos: ? Prognoos: ? Meie tuleviku ala (20)
12:00 Kuhu viib Keskerakonna valitsus Eesti? Keskerakonna ala (17)
12:00 Инфогигиена в мирное и кризисное время Eesti maailmas (24)
14:00 Immigration in Estonia: Benefit, natural necessity or threat? Meie tuleviku ala (20)
14:00 Kuidas moos kommi sisse saab? Vestlus Vivian Loonela ja Epp Ehandiga Euroopa Liidust Eesti maailmas (24)
14:00 2035. aastal õpin ja töötan, kui tahan Eesti 2035 (8)
15:00 Kasvu piirid Meie tuleviku ala (20)
15:00 Tuleviku töö maksustamine Reformierakonna ala (16)
16:00 „Eesti ajalooromaan“: kas ikka need vanad vastamata küsimused? Postimehe ala (14)
16:00 Kuhu jõuame tuleviku ühistranspordiga? Keskerakonna ala (17)
16:00 Idapartnerlus ja mis kasu Eesti sellest saab? Eesti maailmas (24)
17:30 Võtame tõe tagasi Meie tuleviku ala (20)
18:00 „Avalikult arutlemisest“: kuidas osaleda avalikus arutelus? Postimehe ala (14)
18:00 Mis on Eesti alus, öeldis, sihitis? Eesti 2035 (8)
20:00 Parlamendierakondade esimeeste debatt Meie tuleviku ala (20)