Kuis süük and meile kimmäst julgõolõkit ja parõmbat tervüst?