Sulge kava

11. august

Kell Väärtused Inimene Kogukond Poliitikaloome Laps ja pere Elukeskkond Julgeolek Töö ja turg Haridus Tehnoloogia Melu, kultuur
9:00
10:00
11:00
 11:05-12:00
Eesti
Olukorrast riigis
Raadio 2 päevakajaline arutelusaade
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
12:00
 12:00-13:30
Eesti
Mida võime oma hariduselt loota?
Kas saame loota, et meie haridus tema väärtustes tõstab inimese kõrgemale kitsast utilitaristlikust mõtlemisest, seob ta kultuuriga ja innustab vaimselt arenema? Kas see, mida võib inimene loota tänaselt koolilt, on piisav? Tänastes hariduskõnelustes on inimene taandatud tööjõuks tööjõuturule. Võistluslikkus, soorituspõhisus ning haridusasutuste tegelikkus toodavad ulatuslikku võõrandumist. Unustuses on mitmed suured eksistentsialistlikud küsimused. Arutelus tulevad kõneks hariduse igavikulisemad ideed ja nende teostumisvõimalus tänases kooli-ilmas ehk kuidas nende lahkukasvamisest võiks saada taaskohtumine. Praeguses ametlikus agendas tegeldakse hariduse sildi all pseudotegevustega ja formaliseeritusega, mis on marginaliseerinud hariduse tegeliku eesmärgi olla vaimne enesearengu teekond individuaalsuseks kujunemise suunas. Kuidas hämardab arusaamu haridusest mõiste enese käibefraasiks muutumine? Ideoloogiline ilutseva varjundiga retoorika võib süsteemi tegelikke asjaolusid varjata ja moonutada. Räägime püüdlustest tulla tagasi hariduse idee algupärase mõistmise juurde. Mis on holistlik haridus ehk jätkusuutlikku arengut toetav haridus, et siirduda konkurentsiühiskonnast koostööühiskonda? Kuidas suhtestuvad loomulik ja normaalne (pidades silmas inimarengut) meie haridussüsteemis, kuidas need teineteisest eraldunud ja eristunud on ning kuidas muuta normaalne taas loomulikuks? Missugune makro- ja mikrokeskkond  võiksid olla heaks kasvukohaks, et läbi oma kooliaja lapsed iseennast ei kaotaks, vaid suudaksid tulevikus elada sisukalt ja elujulgelt? Kuidas väljenduvad formaalhariduse, informaalse huvihariduse ning massikultuuri seosed? Milline võiks olla huvi- ja just kunstihariduse oluline osa ühiskonna sidususe loomisel ning kollektiivse identiteedi kujundamisel.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-13:30
Eesti
Ma ei ole laisk, ma vajan Sind!
Eesmärk on tutvustada noortele pakutavaid võimalusi, mis arendavad nende ettevõtlikkust läbi noorsootöö, hariduse ja teiste tugiteenuste ennetamaks NEET-noorte teket. Noorte poolt tuleb vastu sisend, miks see info pole nendeni jõudnud ja kus tekib pakutavate võimaluste kohalt infosulg. Kes peaks vastutama mõlemalt poolt - kas noored ei tunne ise huvi või ei jõua info nendeni. Miks ei jõua info nendeni? Teema on väga aktuaalne, kuna aina rohkem on noortele pakutavaid võimalusi, kuid NEET-noorte arv on samuti suur. Samuti on suur koolist väljalangemise protsent, eelkõige poiste hulgas. Miks see nii on? Kuna 2017 on ka laste ja noorte aasta, siis peame sõna andma ka noortele, kes oskavad meid märkama panna ja omakorda saavad teada, mis võimalused neil siis tegelikult on. Samuti arutame kogukonna tähtust noorteni jõudmiseks ja vastupidi.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-18:00
Eesti
Ekspress Grupi ala programm - reede, 11. august
Eesti Ekspress, Delfi, Eesti Päevaleht ja Maaleht - nelja väljaande parimad tegijad ja särtsakamad mõttevahetused koos kutsutud arutelukaaslastega lähedalt ja kaugelt.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-13:30
Eesti
Kujutlusvõime kriis
Ööülikooli loeng: Mitut maailmalõpufilmi sa sel aastal vaatamas oled käinud? Düstoopiliste narratiivide rohkusele vaatamata räägitakse akadeemilistes ringkondades kujutlusvõime kidunemisest, mis iseloomustab kultuurivälja tervikuna. Napib kirjeldusi radikaalselt teistsugusest ühiskonnakorraldusest. Ööülikooli loengus mõtestatakse kuidas peegeldavad oma utoopilise potentsiaali minetanud kultuuritekstid struktuurset paigalseisu poliitikas ja majanduses.
 12:00-18:00
Eesti
Arutelud @ Eesti Meedia ala - reede, 11. august
Arutelud @ Eesti Meedia ala sisaldab mõttevahetusi, mille sisustavad tänavu 160. aastaseks saava Postimehe toimetuse eestvedamisel ühise katuse all olevad meediaväljaanded. Alale loovad koos programmi Postimees, Kuku raadio ja uudisteagentuur BNS. Ja kes teab, ehk on kohal oma kaameratega ka Kanal 2.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-13:30
Eesti
Helesinine unistus patsiendikesksest Eestist
Meil kõigil on oma ettekujutus sellest, millist suhtlemist me ootame kui siseneme raviasutusse. Arsti ja patsiendi suhtluse ning suhete teemalisel arutelul avastame koos vastuseid küsimustele: kuidas suurendada arsti ja patsiendi suhtlemisel teineteise mõistmist? Kuidas teha nii, et noor arst saaks väljaõppe käigus ise pöörata enam tähelepanu arsti-patsiendi suhete ja suhtlemise teemale? Mida saavad õed teha patsiendikesksema lähenemise heaks? Millised on patsiendi ootused koostööle erinevate tervishoiutöötajatega?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:15-13:45
Eesti
Alkohol: kas ravida või karistada?
Alkoholisõltuvus on haigus, kuid abiotsijat võivad Eestis tabada reaalsed juriidilised tagajärjed näiteks juhi- ja relvaloa taotlemisel. Tegelikkus aga näitab, et ravi tuleks alustada võimalikult vara. Mida siis teha – ravida või karistada?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12.00-13.30
Vene
СОБАКИ-ПОМОЩНИКИ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ. ИГРА ИЛИ РЕАБИЛИТАЦИЯ?
Благодаря собаке, получившей специальное обучение, человек с ограниченными возможностями получает бОльшие возможности для реабилитации и социальной интеграции, что дает ему необходимую самостоятельность и мобильность. Как это действует и кому это надо?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-13:30
Eesti
Milline on tuleviku kogukond?
Kogukondade roll Eestis ja enesemääramine. Otsime vastust küsimustele: Kes siis ikkagi on kogukond? Milline on tuleviku kogukond? Tihti räägitakse kogukondadest ja viimasel ajal aina enam, kuid kui suur ja mis siis ikkagi kogukond kui selline võiks ja peaks olema.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12.00-13.30
Eesti
Kas poliitika on eksperimenteerimiseks?
Arutelu uurib, kuidas tuua avaliku poliitika kujundamisse eksperimenteerivat mõtteviisi. Eesti poliitikakujundamise tüüplahenduseks on lahenduste väljapakkumine koalitsioonilepingus, et siis lubadusi nelja aasta jooksul kindlameelselt ellu viia. Võib-olla saaksime aga katsetades ja mängides luua kodanike jaoks kvaliteetsemaid, nutikamaid ja inimsõbralikumaid lahendusi ja teenuseid? Arutelu otsib vastust küsimustele, kas ja kuidas soodustada poliitikakujundamise katsetuskultuuri ning kuidas luua seejuures legitiimne raamistik ka läbikukkumiseks ja ebaõnnestumiseks?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-13:30
Eesti
Tulumaksu tulevikust
Eesti maksusüsteem on uue valitsuse juhtimise all teinud läbi põhjaliku uuenduskuuri. Maksuvaba tulu reformiks nimetatud uuendus jätab inimestel, kelle sissetulek on alla 1200 euro kuus 2018. aastal palgapäeval kuni 64 eurot rohkem kätte. Reformist võidavad aga kõik kuni 1776 euro suurust palka teenivad inimesed, mis moodustab ligikaudu 86 protsenti Eestis töötavatest inimestest. Tegemist ei ole klassikalise astmelise tulumaksuga, kuid kindlasti jätab see lahendus madalama ja keskmise palgaga inimestele senisest enam raha kätte. Kuidas aga liikuda edasi? Kas antud süsteem vajab lähiaastatel täiendusi või tuleks siiski kaaluda Keskerakonna pikaaegse seisukoha ehk astmelise tulumaksu rakendamist?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-13:30
Eesti
Puudega lapse päev: kodu, kool (lasteaed), tugiteenused
Erivajadusega lapse lisandumine perre on suureks muutuseks ja väljakutseks. Uue olukorraga toimetulekuks vajab puudega laps ja tema pere nii kogukonna kui ühiskonna tuge. Eelkõige vajab pere spetsialiste ja hästi toimivat toetussüsteemi, mis tagab lapse ja pere vajadused. Meie arutelu eesmärk on näidata, milline on tegelikult ühe puudega lapse ja tema pere tavaline päev. Kuidas olemasolev tugisüsteem aitab perel toime tulla või vastupidi? Leiame koos üles kitsaskohad ja otsime neile lahendusi.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12.00-13.00
Eesti
Liigtarbimine ja taaskasutus
Arutleme taaskasutamisteemadel nii Eestis, kui mujal maailmas. Toome välja erinevad aspektid ja probleemid, näiteks väärarusaamad taaskasutamisest, riigipoolsed teod ja tegemata jätmised. Miks on taaskasutamine Eestis veel lapsekingades? Millised võimalused on jäänud kasutamata? Arutleme teemadel, mis juhtuks siis kui jätkaksime samas tempos jäätmete tekitamist? Püüame mõelda, kuidas populariseerida taaskasutust?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-13:30
Eesti
PÕXIT ehk põlevkivienergeetikast väljumine – miks, millal ja kuidas?
Kliimateadlased on ühel meelel: kliima soojenemist põhjustavad inimtegevuse tagajärjel atmosfääri paisatud kasvuhoonegaasid. Pöördumatute muutuste vältimiseks on vaja piirata fossiilkütuste, sh põlevkivi kasutamist. Tulevikus pole põlevkivile kohta, mistõttu tuleb päevakorda võtta põlevkivienergeetikast väljumise plaan ehk PÕXIT. See oleks ideaalis regioonile laiemalt kohanduv arenguplaan, mis vastaks küsimustele: mis saab vabadest töökätest; millised on alternatiivid elektri tootmiseks jpm.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-13:30
Eesti
Universaalne disain – kaasava keskkonna võti
Universaalne disain on lähenemine, mille puhul järgitakse, et kogu meid ümbritsev keskkond (avalik ruum, hooned, tooted, teenused jne) oleks kujundatud ja ehitatud nii, et seda saaksid kasutada kõik inimesed võttes arvesse erinevate sihtrühmade eripärasid. Eripäradeks võivad olla puudest, vanusest, inimese kasvust (laps vs täiskasvanud) või muust reaalelulisest situatsioonist (nt ema lapsevankriga) tingitud asjaolud. Seega universaalne disain keskendub lahendusetele, mis võimaldaksid meil kõigil osaleda aktiivses ühiskonnaelus.
 12:00-13:30
Eesti
Energiasäästlik ehitus, majanduskasvu mootor või ummikugeneraator?
Energiatõhusus ja keskkonnahoid ehituses on maailmas järjest enam kõlav arenguteema. Arutelus otsime Eestile sobivaid ja kasulikke energiasäästlikkuse rakendamise lahendusi. Räägime liginullenergiahoonetest, olemasolevate hoonete renoveerimisest ning linnaplaneerimisest. Otsime vastuseid: - kui keskkonnasäästlik on energiasäästlik ehitus? - palju energiasäästlik ehitus tegelikult maksab ja millal see ära tasub? - kui reaalne on energiasäästlikkuse rakendamine Eesti võimaluste juures?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-14:00
Eesti
Elanikkonnakaitse vestlusring "Miks just SINA peaks ellu jääma?"
Kas elanikkonna päästmine kriisis on elanikkonna enda ülesanne, ehk uppuja päästmine on ... Kuidas, mida, kui palju ja millal? Sellele püüame leida koos vastuseid ühises vestlusringis. Vaatame üle ka kriisipaki, mis võiks hädaolukorraks olla valmis pandud meie kodudes, isegi meie autonukas. Siit töötoast ei lahku sa rikkamana. Siit minnes on sul võimalus jääda ellu eesootavates kriisides. Sinul ja su lähedastel kes sinust sõltuvad ja sulle loodavad.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-13:30
Eesti
Viipekeel
Uus töö, uued reeglid?
Tuleviku tööturg on vabakutseliste, projektipõhiste, kaugtöötavate jagatud töövormide pooldajate ja robotite päralt. Mil määral? Millised oleksid uued reeglid?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-13:00
Eesti
DigiEuroopa võitjad ja kaotajad
Eesti infotehnoloogilised saavutused - e-valimised, elektroonilised maksudeklaratsioonid, lugematud e-teenused ja idufirmad - on seadnud Eesti eesistumisele kõrged ootused. "Kui keegi suudab digi-Euroopat edasi viia on see Eesti!" arvatakse Euroopas. Milline aga oleks eurooplase elu kui ELi digikava täielikult rakenduks? Mis kasu tõuseb andmete vabast liikumisest? Millised on järgmised väljakutsed? Mis rolli mängib tehisintellekt tuleviku tööturul ja kas robotid võtavad ära eurooplase töö? Otsime vastuseid ja unistame suurelt.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-22:00
Eesti
Näitus "Ruuminihe"
Arvamusfestivali alal on Tallinna tänava 13. maja teise korruse ruumides võimalik näha ja kogeda mahajäetud ruume elustavat näitust Ruuminihe. Näitus kutsub inimesi 9.08-12.08 vahemikus kl 10.00-22.00 külastama maja teise korruse keerdkäike ning mõtisklema erinevate loovisikute heli-, valgus- ja videolahenduste kaudu linnapauside ja tühjalt seisvate hoonete problemaatika ja kasutusvõimaluste üle.
13:00
 13:45-15:15
Eesti
Paremad otsused = vähem privaatsust?
Üha suuremate andmehulkade kogumine ja kasutamine loob eeldused tõenduspõhiste otsuste langetamiseks. Samas võib „passiivne“ andmekogumine üksikisiku jaoks paista inimõiguste riivamisena ning tekitada tunde, et Suur Vend passib kukla taga. Kas paremad otsused tähendavad vähem privaatsust? Kas inimesed on valmis „loovutama“ osa privaatsusest selleks, et prognoosida, missuguseid töökohti on Eestis 10 aasta pärast vaja, kuidas edukamalt planeerida hariduspoliitikat või kuidas teha elu maapiirkondades paremaks? Kas see, mida inimeste kohta kogutakse, vastab sellele, mida oleks vaja koguda? Kuidas koguda nii palju kui võimalik, nii vähe kui vajalik, leidmaks tasakaalu privaatsusest loobumise ja ühiskondliku kasu vahel? Mis roll on siinkohal suurandmetel ning mis need üldse on? Arutelu eesmärk on leida vastuseid just tavakodanikku puudutavatele küsimustele.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 13:30-14:00
Eesti
Karjäärinõustamine kõigile
Arutelude vahel on võimalik mõlemal festivali päeval kõikidel soovijatel pöörduda karjäärinõustaja poole, et arutada tööalaste küsimuste üle.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 13:30-14:00
Eesti
Orelimuusika pooltund Püha Risti Kirikus
Orelimuusika pooltunnid reedel ja laupeval  (kaasategev viiul) kell 13.30, 15.30 ja 17.30. Kirikus korjanduskastid oreli lõpuniehitamise annetuste tarbeks, võimalik süüdata mälestusküünal.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
14:00
 14:00-15:00
Vene
Raadio 4 arutelusaade: Euroopa. Projekti lõpp.
Raadio 4 otseülekandega arutelusaade.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14:00-15:30
Eesti
Meie konservatiivne tulevik
Millist konservatismi vajab Eesti? Seda küsimust on aasta jooksul korduvalt esitatud, vastuseid on aga ikka vähe. Mis põhimõtetest lähtub konservatiivne poliitika? Kui konservatiivid tahavad naasta juurte juurde (nagu on öelnud Markus Järvi), siis millistest juurtest me räägime? Kristlikest? Maausulistest? Sõjaeelsest vabariigist? Milline on konservatiivne kultuuri- ja sotsiaalpoliitika?
 14:00-15:45
Vene
Как и чем Европа может способствовать реальным изменениям на востоке Украины?
По результатам исследований 80% жителей восточного региона Украина не готовы даже на временное снижение уровня жизни ради реформ и укрепления безопасности. Во время интерактивной дискуссии мы предлагаем обсудить, как и почему Эстония и Европа может способствовать реальным изменениям на востоке Украины, и для этого организуем видео-мост с Краматорском, который был 2014 году был под оккупацией боевиков т.н. „ДНР“ и был обстрелян реактивным залповым огнём.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14:00-15:30
Eesti
Kuidas teadlikult suunata viha?
Viha on üks kõige aktiviseerivamaid emotsioone, mida me kogeme. Samuti on see sotsiaalse suhtluse lahutamatu osa. Kuna viha kui emotsioon on igapaevases suhtluses loomulik, siis võimalus „ülekuumenemiseks“ on samuti reaalne. Selle asemel aga, et olla pikalt ärritunud, solvunud ja pahane, võiks igaühel olla valik harjutusi, mille abil taastada oma loomulik tasakaal ning meelerahu.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14.00-15.30
Eesti
Kas häkatoniga saab teha eelnõu?
Avalikus sektoris räägitakse üha julgemini innovatsiooni vajalikkusest ja võimalikkusest. Samas on näha ka üleliia suuri ootusi uute ja põnevate tööviiside suhtes nagu häkaton või nudging ehk nügimine. Arutelu tulemusel peaks saama selgemaks, kuidas moenähtusi mõistlikult rakendada. Arutelu fookuses on küsimused: Kas tasub uusi töömeetodeid avaliku sektori asutuses rakendada? Mis on takistused ja millised on võidud? Miks jäävad uued head võtted pärast esmast katsetust riigi kabinettides riiulile? Kas eesmärgi - näiteks paremate poliitikate või avalike teenusteni - jõudmisel on kõik abinõud õigustatud?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14:00-15:30
Eesti
Pilk ajalukku ja tulevikku - Isamaaliit ja Res Publica
Avatult ja ausalt, otsekoheselt ja ilustamata analüüsib IRLi poliitikute kahurvägi erakonna ajalugu, varasemaid ühinemisi ja mida oodatakse tulevikust.
 14:00-15:30
Eesti
Kas meretuuleenergia hinnapomm toob Eestisse esimesed meretuulikud?
Mullu rabasid energeetika eksperte meretuuleenergia vähempakkumiste rekordmadalad hinnad ning sel aastal võitsid Saksamaa vähempakkumise meretuuleenergia projektid, mis rajatakse suisa turuhinnaga. Seega ei ole kallis hind enam takistamas meres tuuleenergia tootmist. Ka Eestis on kehtestatud esimesed merealade planeeringud, mis näevad ette meretuuleenergia kasutusele võtmise. Kas me oleme selleks valmis ja mis kasu võiks see tuua Eestile ja tema majandusele ning kohalikele kogukondadele?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14.00-15.30
Eesti
Laste vaimsest tervisest terviklikult – on see võimalik?
Vaimne tervis on heaolu seisund, mis toetab lapse igakülgset arengut: võimet end teostada, tulla toime pingetega, tegutseda tulemuslikult ja anda oma panus ühiskondlikku ellu. Vaimne tervis on midagi rohkemat, kui psüühika- ja käitumishäirete puudumine - see on hea füüsiline tervis ja enesega hakkama saamine. Laste vaimse tervise arutelu eesmärgiks on kõnetada laste vaimse tervise teemat kui tervikut. Arutelus küsime järgi, miks ei räägita laste vaimsest tervisest terviklikult? Kuidas kaotada ühiskondlik stigma seoses laste vaimse tervise teemadega ja normaliseerida neist rääkimist?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14:00-15:30
Eesti
Bioloogiline linn: ressursside ja energia tark kasutaja
Küsime, kuidas kavandada elukeskkonda nii, et linn oleks loodusressursside ammendaja asemel pigem ressursi ja energia tark kasutaja, senisest teadlikum ressursside n-ö ringleja, taastootja? Vaatame linna toimimist mitmes mõõtkavas linnamööblist materjali, hoonete, taristu ja liikuvuseni ning arutleme linliku ringmajanduse käivitamise viiside üle. Milliseid looduses toimivaid protsesse ja mehhanisme võiksime linnakeskkonna kavandamisel ja käitumisharjumuste suunamisel eeskujuks võtta?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14:00-15:30
Eesti
Kuidas töö on muutnud inimest ja inimene muudab tööd?
Tehnoloogia ja robootika on viimasel aastatel muutnud meie tööelu märgatavalt. Tulevik aga tõotab veelgi kiiremaid arenguid ja mõjutab kahtlemata meie tööelu, tehtava töö sisu, erialasid ja õppimise olemust. Elukestev õpe ja õpioskused muutuvad 21.sajandi inimese üheks peamistest vajaminevatest tuumkompetentsidest. Kas oleme valmis tööandjate ja töötajatena kaasa minema, ja juhtima tööelu muudatusi. Mis juhtub siis, kui 3-5 aasta pärast robootika asendab X töötajat, nagu täna juba näeme teeninduses ja müügitöös. Kui autot ei juhi enam inimene, postipakke ei too koju postiljon. Mida peame muutma oma tööelus, tööharjumustes ja õppimises, hariduses?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14:00-15:30
Eesti
Viipekeel
Insenerihariduse tulevik
Inseneriharidus ja -teadus on ühiskonnale äärmiselt tähtsad, ent õpilasi ja seega tulevikuteadlasi napib. Mis on selle põhjused? Kuidas tagada uus inseneride põlvkond?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14:00-15:30
Eesti
Kuidas külvata raha mulda? Põllumajanduse olevikust ja tulevikust
Missugune on põllumajanduse hetkeolukord ja millist tulevikupilti me soovime näha? Kuidas toetada põllumajandust? Eestis on põllumajandusega tegeletud aegade algusest saadik ja meil on väga head eeldused põllumajanduslikuks tegevuseks. Põllumajandus on meie võimalus, mille potentsiaali tuleb senisest veelgi paremini ära kasutada. Riigi poolt on oluline kaitsta oma põllumehi - peame suutma tagada Eesti põllumeestele konkurentsivõimelise tegevuskeskkonna ja Euroopa Liidu konkurentidega võrdsemad toetused. Toetused saavad anda tootjatele kindlust tootmisega jätkamiseks, aga toetuste mõjul peab kasvama ka lisandväärtus ja edaspidi peab suurem osa sissetulekutest tulema turult.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14.00-15.00
Eesti
Lapsed tahavad klassist välja ka!
Meie arvamus on , et õppimine ainult klassiruumis õpiku, vihiku, töövihikuga ei tohiks olla enam põhiline õppimise viis. Õppimine peaks muutuma palju praktilisemaks ja vaheldusrikkamaks. Minna võib õue, asutustesse, teistesse koolidesse, muuseumidesse, teatrisse jne Tänapäeva tehnika võimalused on ülivõimsad ning kui koolidesse ei jõuta muretseda selliseid vahendeid, peaks õpilased minema koolist välja sinna, kus need vahendid on olemas. Praegu on see võimalik küll, kuid peamiselt raha eest.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14:00-15:30
Eesti
Regionaalne kõrgharidus - väärtus ja hind
Arutelu keskendub sellele, kuidas kõrgkoolid toetavad regioonide arengut. Mitmetel ülikoolidel on regionaalsed kolledžid, mis peaksid toimima ülikooli käepikendusena regioonis, toetama eestvedajatena teadmussiiret ühiskonda ning genereerima uusi, innovatiivseid ja sidusaid lahendusi regiooni erinevate valdkondade edendamiseks. Kui see nii pole, siis mis seda takistab? Ja milline on kõrgkooli roll ettevõtete asutamise ja tegevuse toetuses?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14:00-15:00
Eesti
Kool- koht õnnelikkuseks või ei?
Laste õnnelikkus koolis on seotud erinevate faktorite ja tihtipeale ka inimestega. Nendeks inimesteks on õpilane ise, õpetajad ning kindlasti ka kooli juhtkond eesotsas kooli direktoriga. Sellel põhinedes korraldame arutelu psühhodraama vormis, mis tähendab seda, et arutelu toimub läbi rollimängu. Selleks, et jõuda lõpplahenduseni, tuleb õpilase päeva koolis vaadata tervikuna. Kuidas algab koolipäev, mis toimub koolipäeva jooksul ning kuidas päev lõpeb. Arutelu käigus laseme osalejatel olla nemad ise, kuid samas laseme neil hetkeks astuda ka teise isiku kingadesse, et arutelu segamini ajada ja tuleksid välja erimeelsused ja uued ideed.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14:00-15:30
Inglise
Humanizing IT - UX for the future
User experience (UX) design has been declared to be one of the keys in order to succeed in innovation. However, in Estonia it is still a rather new course. In the discussion we would like to find answers to questions such as what is the purpose of participatory design and how to find out as quickly as possible what one’s target group really needs and wants. We are bringing programmers, designers and anthropologists together to collaborate and find out the best ways to create something new and useful. This enables the ICT specialists and designers to figure out the niche of their products. At the same time anthropologists and other people from social and human sciences can rediscover the potential of using their skills in the job market on somewhat surprising fields like ICT and design.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
15:00
 15:30-17
Eesti
Kuidas mäletada, kuidas kujutada – kultuurimälu talletamine ja rahvusidentiteedi kujundamine
Räägime mäluasutuste rollist Eesti ühiskonnas, käsitleme kultuurimälu talletamist ja kasutamist ühiskondliku sidususe loomisel ning rolli rahvusidentiteedi kujundamisel. Arutleme ka kes, kellele ja milleks identiteeti loob.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 15:30-16:00
Eesti
Karjäärinõustamine kõigile
Arutelude vahel on võimalik mõlemal festivali päeval kõikidel soovijatel pöörduda karjäärinõustaja poole, et arutada tööalaste küsimuste üle.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 15:30-17:00
Eesti
Värbamine teisest kultuuriruumist - kus on paindlikkuse piir?
Arutelu eesmärk on diskuteerida selle üle, kas ja kui palju peaks tööandjad, ülikoolid ja teised välismaalastega kokkupuutuvad organisatsioonid oma igapäevatöös kultuuriliste eripäradega arvestama. Näiteks: kas koolides peaks olema palveruumid? Kas tööandjad peaks arvestama töötaja kultuurilise taustaga riietumisnõuete puhul? Teema on aktuaalne, kuna välismaalaste arv ülikoolides, töökeskkonnas ja mujal on pidevalt tõusmas. Samuti pole veel jõudnud tekkida parimaid praktikaid, selgeid seisukohti või väljakujunenud eestkõnelejaid (pika traditsiooniga kultuuriühendusi, mittetulundusühinguid vms). Tänu pea olematule ajaloole selle küsimusega tegelemisel, pole sellealast oskusteavet. Aktiivselt on nii ülikoolides kui ka tööandjate poolt tegeletud välismaalaste värbamisega, ent pole jõutud järgi tugistruktuuride arendamisega, mis tekitab konfliktseid olukordi.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 15:30-16:00
Eesti
Orelimuusika pooltund Püha Risti Kirikus
Orelimuusika pooltunnid reedel ja laupeval (kaasategev viiul) kell 13.30, 15.30 ja 17.30. Kirikus korjanduskastid oreli lõpuniehitamise annetuste tarbeks, võimalik süüdata mälestusküünal.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
16:00
 16:00-17:30
Eesti
Kas Eesti ja Euroopa poliitika trumpistub?
Arutatakse poliitilise kultuuri ja poliitikate muutumist Euroopas ja Eestis. Kas Donald Trumpi poliitika tegemise viis, vahendid ja poliitikad on trend on levinud Euroopasse? Kas ja millal jõuab ka Eestisse?
 16:00-17:30
Eesti
Miks eestlane kardab feminismi?
Soostereotüüpidel on kahjulik mõju naise elule ja karjäärile. Kuidas viia see sõnum naiseni? Keskendume arutelus sellele, kuidas naist ühiskonnas vaadatakse ja nähakse. Kui palju nõudmisi, keelde ja käske naisele esitatakse? Mille eest mõistetakse naist hukka ja mida kiidetakse heaks? Ja kuidas need ootused piiravad naise eneseteostust. Otsime võimalusi feminismi kandepinna laiendamiseks Eestis, sest võrdõiguslik ühiskond on õnnelik ühiskond.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16.00-17.00
Eesti
Vorm on parem kui eales varem!
Üha suuremaks muutub nende noorte hulk, kes pole kehaliselt aktiivsed. Sellega kaasnevad ülekaalulisus, saamatus igapäevaelus ja huvipuudus päriselu vastu, elamine virtuaalmaailmas. Tahame arutleda selle üle, kuidas suurendada noorte huvi spordi vastu ja vähendada aega, mil ollakse nutimaailmas. Kas seda, mis köidab nutiseadmete juures, saaks rakendada spordimaailmas?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16.00-17.30
Eesti
Noored on hukas – liikuda või rasvuda?
Koolilapsed ei liiguta end piisavalt, suureneb ülekaalulisus ning noorte liikumisvaegus võtab epideemia mõõtmeid. Need levinud seisukohad on ringelnud juba mõnda aega. Muu meelelahutuse ja nutikultuuri taustal on üha raskem meelitada lapsi liikuma. Ainuüksi ühe tunni füüsilise aktiivsuse saavutamine päevas on muutunud suurele osale noortest ületamatuks katsumuseks. Süüdlaste otsimine ja näpuga näitamine olukorra parandamiseks tulemust andnud pole. Samas on proovitud ja käiku lastud ka mitmeid toimivad lahendused. Millised need on ja kas neid annaks kopeerida kõikidele Eesti noortele? Tähelepanu väärivad nii karmi käe pooldajate seisukohad kui ka kehalist kirjaoskust õpetavate ekspertide pehmemad lähenemised.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:00-17:00
Vene
Россия: Прощайте, или До скорой встречи? Молодёжь решает. 
Ограничение гражданских прав, ухудшающееся экономическое положение и скудные возможности для самореализации стали основными причинами, по которым представители нового поколения россиян на протяжении уже нескольких лет принимают решение “голосовать ногами”. Как влияет эта “утечка мозгов” на Россию и те страны, которые становятся для уехавших новым домом?  Обсуждение на русском языке ведет исследователь миграционной тематики Алексей Кузнецов.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16.00-17.30
Eesti
Unistus uuest Eestist: noored muudavad maailma
Muutuvas ühiskonnas on üha enam vaja, et ka noored kodanikuühiskonnas osalevad ja aitavad luua neile sobivat maailma. Arutelu toob kokku noored head kodanikud, et osalejaid inspireerida ja ühiselt mõelda välja lahendusi ning tööriistu, kuidas oma kogukonnas midagi ära teha. Arutelu eeskõnelejad annavad osalejatele inspiratsiooniks näiteid ja tööriistu, kuidas olla hea kodanik ja tunda, et see pole vaid täiskasvanute maailm, sest ka nemad saavad midagi muuta. Rühmades arutatakse, millisest muutusest osalejad unistavad, mis neid takistada võib, mis julgustab. Üheskoos otsitakse vastuseid küsimustele: mis sind häirib?, mida oleks vaja muuta?, kuidas seda teha?, mida sina saaksid teha, et seda muutust ellu viia?.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:00-17:30
Eesti
Valimisliit kui kogukonna osa
Valimisliitude poolt ja vastu. Kohalikel valmistel on olnud valimisliidud ikka ja jälle populaarsed ja võitnud valimistel ca 1/4 häältest. Ka seekord on olnud kuulda valimisliitude tekkimistest ja haldusreformijärgsetes omavalitsustes jõuliselt kandideerimisest.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:00-17:30
Eesti
Igaühe looduskaitse – tee elurikka elukeskkonna poole
Tänane Eesti looduskaitse tugineb kahele tugevale sambale: riiklikule looduskaitsele ning erinevate organisatsioonide vabatahtlikule tegevusele. Erialateadlaste hinnanguil on looduskaitsel vaja aga märksa laiemat ühiskondlikku kandepinda. Igaühe Looduskaitse vestlusringis otsime vastuseid küsimustele, kuidas kaitsta loodust põllumajandusmaastikes, kaevandustes, linnas ja igaühe õuel. Teema üle on arutlema kutsutud loodusteadlane, keskkonnaametnik, maastikuarhitekt ja suurettevõtja.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:00-17:30
Eesti
Kus on kultuuriväärtus riigi kinnisvarapoliitikas?
Eesti kultuuri säilimine on üks riigi põhiülesandeid. Osa siinsest kultuurist on ehitismälestised, mille säilimiseks on riik kehtestanud väga konkreetsed nõuded ja seadnud Muinsuskaitseameti nende täitmise üle järelevalvet teostama. Samal ajal ei ole riik talle endale kuuluvatele ehitismälestistele sageli hea peremees, eelistades mälestiste kasutusse võtmisele nende müümist. Mida saavad osapooled teha selleks, et riigi tegutsemine talle kuuluvate ehitismälestiste suunal oleks neid väärtustav?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:00-17:30
Inglise
Self-determination of nations in the European Union: Case of Catalonia
Self-determination of nations in today’s European Union. The Catalans wish to hold a referendum to determine the opinion of their people about independence. So far, Spain has avoided the issue, and the official position has been not favourable. How the Spaniards and the Catalans themselves see it. This program and debate is organised in cooperation with the Public Diplomacy Council of Catalonia.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:00-17:30
Inglise
Unlocking the new economic development - the prospect of bioeconomy
Why countries and companies invest increasingly in bioeconomy? Because, this is the next economic wave. Bioeconomy shall also mitigate the climate change and environmental impact and make sustainable use of natural resources. This is the only way to do business today! The bioeconomy means the smart, circular use of renewable natural resources for food, feed, bio-products and energy. During the debate we shall look into how the bioeconomy reconciles environment and economy and bolster rural employment. We investigate the new bioeconomy business model and describe what is in it for everybody. We have invited Nordic entrepreneurs to share their experiences about opportunities and challenges of bioeconomy. Estonian panelists contemplate on how Estonia could step up the developments towards bioeconomy - what will this demand of society, communities and the government? Come along, listen in and have your say on how to do business in the future, where current trends are pointing us and why certain countries are dedicated to promoting the bioeconomy.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:00-17:30
Eesti
Meil aiaäärne tänavas, kui kaitstud oled sa?
Arutelu keskmes on Eesti kaitsevõimekus, selle arendamine ning koostöö NATO ja ELiga. Küsime, mida saaks Eesti kaitsevõime parandamiseks ise ära teha ning mis küsimustes plaanime teha koostööd NATO liitlastega. Arutame koos publikuga, milline mõju on liitlasvägede kohalolul. Samuti uurime, kuhu üritab EL julgeolekualast koostööd suunata Eesti eesistumise ajal.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:00-17:30
Eesti
Kas on elu pärast kapitalismi?
Paneelarutelu-väitlus: Postkommunistlikus Eestis asetseb kapitalistlik majandusmudel justkui väljaspool kriitikat. Alternatiividega eksperimenteerimine sai veerand sajandit tagasi läbi. Millised on aga kehtiva majandusmudeli struktuursed puudused? Kas kapitalismile üldse leidub töötavaid alternatiive? Või peegeldab see ehedal kujul inimloomust?
 16:00-17:30
Eesti
Viipekeel
Välistööjõu kaasamine Eestis: mis on tehtud ja mida on veel vaja teha?
Eesti pole demograafiliselt kestlik, kvalifitseeritud tööjõudu napib ja sisseränne on tundlik teema. Räägime probleemidest ja pakume lahendusi.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:00-17:30
Eesti
Kus on kutse kutse? Kutsehariduse tulevikust Eestis
Kutsekool on koht, kus inimesed omandavad uusi oskusi kogu elu vältel. Kutsealane väljaõppe ja head ametioskused annavad inimesele võimaluse olla iseendale tööandja. Kuidas infotehnoloogiline areng ja globaliseerumine mõjutavad inimeste valikuid ja sellega koos kutsehariduslike õppimisvõimalusi? Kes võib olla kutsehariduse omanik ja millised need omanikud võivad olla? Millised ressursid tagavad kutseharidussüsteemi toimimise?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:00-17:30
Eesti
Kohustuslik õpetajateenistus - utoopiline või hädavajalik?
Kuidas muuta elukestev õppimine elustiiliks ning aidata täiskasvanutel mõista õppimise väärtust ja õpetamise keerukust? Kust leida pädevaid ja tänapäevast õpikäsitust tundvaid õpetajaid, kui neid on koolis juba praegu puudu, õpetajaskond vananeb ja probleem üksnes süveneb? Kõige tõhusamalt saab õppimisest ja õpetamisest aimu ise õpetades. Pakume välja idee kohustuslikust õpetajateenistusest – sarnaselt ajateenistusega on iga Eesti inimene kohustatud töötama oma elus teatud perioodi teisi õpetades. Igaühel on mõni kirg, oskus või hobi, mida teistega jagada. See võib olla kooliaine (ajalugu, muusika, füüsika), valikaine (programmeerimine, reklaam ja müük, moderntants, ornitoloogia) või ka väga spetsiifiline oskus (laenunõustamine, Seto pitsi või veiniriiuli valmistamine). Õpetajateenistuse esmase ettevalmistuse ja kogemuse saavad lapsed juba koolis, õpetades nii kaaslasi kui ka täiskasvanuid (nt arvutikursus vanavanematele). Õpetajateenistuse võib läbida kohe pärast kooli või ükskõik millal enne pensionile jäämist. Arutame, kuidas õpetajateenistuseks valmistuda? Kuidas korraldada õpetajateenistuse ajal tasu ja toetus (mentori ja õpetajate/teenistuskaaslaste kogukonna tugi)? Mis on tööandjatel õpetajateenistusest kasu? Kui kaua võiks õpetajateenistus kesta – kuu, kolm kuud, pool aastat, aasta?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:00-17:30
Eesti
Neljas tehnikarevolutsioon – kas Eesti on rongist maha jäänud?
Maailma juhtivates tööstusriikides on käivitunud neljas tehnikarevolutsioon, mis tähendab, et tootmise arvutiseerimise ja IT-lahenduste horisontaalse integreerimisega saavutatakse tootlikkuse hüppeline kasv. Milline on Eesti tööstuse tehnoloogiline tase ning kuidas saaks Tööstus 4.0 kaasa aidata Eesti majanduse kasvule? Kas Tööstus 4.0 vajab rohkem insenere või itimehi ? Arutelu tulemusena tekivad erinevad tulevikunägemused Eesti arengutendentsidest, soovidest ja reaalsetest võimalustest.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:00-17:30
Eesti
Rännak Herman Hesse esivanemate jälgedes
Ajakeskus Wittenstein esitleb: 2017. aastal tähistatakse Saksa kultuuriruumi kirjandusliku suurkuju, Nobeli kirjandusauhinna laureaadi Hermann Hesse 140 sünniaastapäeva. Üllatusega saame tõdeda, et rahvusvaheliselt tuntud teoste „Stepihunt“ ja „Klaaspärlimäng“ autori Hermann Hesse isapoolne suguselts pärineb Arvamusfestivali linnast Paidest. Kirjaniku isa Johannes Hesse sündis Paides ja vanaisa Carl Hermann Hesse oli pikaaegne Paide kreisiarst.  Kuna käesoleval aastal möödub 140 aastat maailmakuulsa kirjamehe sünnist, kutsub SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum festivalikülastajaid osalema Hessede perekonna võtmes toimuvatest Paide linna lugu tutvustavate rännakutest. Vilunud retkejuhtide saatel suundutakse avastama arvamusfestivali keskkonda -  19. sajandist säilinud kreisilinna võlusid. Rännaku käigus külastame linna uhkeimat hoonet – kreisivalitsuse maja (seal saab ühtlasi tutvuda Hesse perekonnalugu kajastava näitusega). Ronime Paide kiriku torni ja põikame sisse magasiaita. Astume läbi Hesse Paide aegsest linnakodaniku eluhoonest ning külastame 19. sajandist säilinud Eesti vanimat Brache apteeki. Otsime üles kirjaniku isa Johannes Hesse sünnimaja ning külastame Hessede perekonna rahulat Reopalu kalmistul. 
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
17:00
 17:30-19:00
Eesti
Õmblusteta ühiskond
Eestis on juba palju näiteid sellest, kuidas kogukonnad, avalik võim ja äriettevõtted toimetavad koos loovalt, paindlikult ja heade tulemustega, et lahendada meie ühist elu mõjutavaid probleeme. President Kersti Kaljulaid nimetab sellist õmblusteta ühiskonda tõhusaks ja jõukohaseks 21. sajandi riigikorralduse mudeliks. Kuidas aidata kaasa niisuguste näidete sünnile ja kasvule, hoida ära algatuste hääbumist väsimusest või uppumist bürokraatiasse, samas tagades läbipaistvuse?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 17:15-18:45
Eesti
Millisest koolimajast tulevad homsed leidurid?
Igaühel meist - tellijal, koolijuhil, õpetajal, õpilasel, lapsevanemal ja arhitektil - on oma nägemus kaasaegsest õpikeskkonnast, kuid kuidas need mõtted ruumiliseks vormida? Kuidas sünnib hea kooliruum, mis oleks inspireeriv, õppimist toetav, turvaline ja paindlik? Kuidas olemasolevat kooliruumi parandada ja leida peidetud väärtusi? Missugune roll on selles heal lähteülesandel, mis seab omakorda eesmärgid ning paneb kokku võimalused, soovid ja vajadused. Tuleviku leidur vajab kasvamiseks toetavat ja innustavat ruumi, kuid missugune see on?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 17:30-18:00
Eesti
Karjäärinõustamine kõigile
Arutelude vahel on võimalik mõlemal festivali päeval kõikidel soovijatel pöörduda karjäärinõustaja poole, et arutada tööalaste küsimuste üle.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 17:30-18:00
Eesti
Orelimuusika pooltund Püha Risti Kirikus
Orelimuusika pooltunnid reedel ja laupeval (kaasategev viiul) kell 13.30, 15.30 ja 17.30. Kirikus korjanduskastid oreli lõpuniehitamise annetuste tarbeks, võimalik süüdata mälestusküünal.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
18:00
 18:00-19:30
Eesti
Euroopa Liit 100?
Brexit näitas, et Euroopa ühtsus ei ole iseenesest mõistetav. Arutame, millised väärtused eurooplasi ühendavad ja eristavad, milline on Brexiti mõju Euroopale ja kuidas Euroopa Liidu 27 liikmesriiki peaksid koos edasi minema. Räägime ELi tervisest ja sellest kui kõbus on praegu 60-aastane EL oma 70. ja 100. sünnipäeval.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 18.00-19.00
Eesti
Mida võidaks kultuur, kui koolilaps pääseks muuseumisse tasuta?
Muuseumi ülesanne on koguda, säilitada, uurida ning vahendada kultuuripärandit hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel. Uudishimu on see, mis meid haridusteel üsna suuresti kannustab. Elamuse saamiseks oleme varmad raha kulutama. Kas sama lahkelt ka siis, kui muuseumis näidatav nime või väheatraktiivse sotsiaalmeedias kajastatuse tõttu noort ei kõneta? Kui saaks aga esmalt ukse vahelt kiigata nii, et vaatamine ei maksagi midagi, aga näe ongi põnev. Kas koolinoor avardaks silmaringi julgelt ka neisse valdkondadesse sissevaadet tehes, mis esmapilgul tunduvad vähepõnevad, kui pilet talle oleks tasuta? Kuivõrd kultuuripärandi kogemisest võib saada sügavam kultuurihuvi? Neile küsimusele otsimegi üheskoos vastust.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 18:00-19:30
Eesti
Halli passi varjundid
Kuna eestlaste ja venelaste ettekujutus halli passi omanikest on väga erinev, käime kõigepealt läbi nende õigused ja kohustused. Meenutame põhjendusi, mida inimesed toovad enda mittekodakondsuse puhul. Toome naturalisatsiooni numbrid. Räägime, kas mittekodanikud on vaid Läti ja Eesti fenomen. Kuidas on lood Euroopas ja millised õigused neil on teistes riikides. Millal kaob Eesti viimane mittekodanik, kui me midagi ei muuda? Mis juhtub, kui me pakume homme neile kodakondsuse?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 18:00-19:30
Eesti
Vana naine - saavutus või salgamist vääriv?
Vana naise kuvand Eestis on vilets ja tema ressurss alahinnatud. Aktiivsest elust kõrvalejätmine mõjutab naise eneseväärikust ja ühiskonda tervikuna. Eestis on 212 583 naist, kes on 60+ vanad, kuid enamasti näeme neid hambaproteesiliimi või reumaravimi reklaamides. Peidame vanadust eufemismide ‘eakas’ ja ‘väärikas’ taha, justkui oleks aastates kogemuses midagi piinlikku. Kuid ka vanadus võib olla äge. Diskussiooni eesmärk on uuesti defineerida vanaduse mõistet ja anda sellele uus aktiivne sisu.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 18.00-19.30
Inglise
The power of democracy festivals
In 1968 Olof Palme, Sweden’s minister of education at the time, held a speech, standing in the back of a flatbed truck. The truck was parked by Almedalen park and a couple of hundred people gathered to listen to what he had to say. 50 years later, democracy festivals throughout the Nordic region have gone viral. Why is that? Is it because we’ve noticed lately how fragile democracy actually is? We invite you to have a conversation with us over what has been the societal impact of democracy festivals in our region and why do we need them.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 18:00-19:30
Eesti
Eesti protestikultuur: õppetunnid ja näpunäited
Kas te mäletate Reidi tee proteste? 8. mai liikumist? Prussakovi-nimelist rattaühingut. Eestlasi nimetatakse aeglasteks ja rahulikeks tüüpideks, aga tänavapoliitika ajalugu on ka siinkandis pikk ja kuulsusrikas. Kogume kokku viimase aastakümne olulisemates protestiliikumistes ja küsime: miks on vaja radikaalset poliitikat? Mis vahe on kodanikuallumatusel ja direct actionil? Mida tehti õigesti? Mida õpiti tulevikuks? Mille vastu peaks täna kära tõstma?
 18:00-19:30
Eesti
Kui ise ei tee, siis ei tee keegi. Aga mida, kellele ja miks teha? Kohalikust tasandi globaalsest mõjust.
Kohalik tasand – kodulinn, koduvald või koduküla – on jätkusuutliku arengu katalüsaatorid. Välismaal räägitakse palju kohaliku tasandi olulisusest suurte, globaalsete eesmärkide saavutamisel. Teisalt on kodus pakilisi probleeme palju, kellel on seda aega ja raha maailma pärast muretsemiseks. Kas saaks hundid söönuks ja lambad terveks mõistliku hinna eest? Et majandus õitseks, kliima muutuks vähem, inimesed oleksid õnnelikud nii Arukülas kui Aafrikas. Kas suurelt mõtlemine on naiivne? Arutelus analüüsime häid, hulle ja mõtlemapanevaid praktikaid meilt ja mujalt.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 18:00-19:30
Eesti
Jagamismajandus Eestis täna ja homme
Digiplatvormidel toimiv jagamismajanduse kasutamine laieneb maailmas ja Eestis tormilisel kiirusel. Teenuse tarbijatele odav ja lihtne. Miks on traditsioonilise majanduse (majutus, sõitjatevedu) ja uue jagamismajanduse konkurents hea?
 18:00-19:30
Inglise
What will the future of Great Britain and the EU be like after Brexit?
Brexit and its impact on Europe, Great Britain and Estonia. Estonia has just assumed the Presidency of the EU Council, and this topic is a daily relevant issue also during our Presidency. What can we and the European Union learn from it, and what do the people from different parts of Great Britain think of it. Participants in the debate: representatives of Scotland, Northern Ireland and Britain
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 18:00-19:30
Eesti
Viipekeel
Kas võtta paus või rühkida kiire lõpuni?
Räägime lugusid läbipõlemisest nii tööstressi kogenute, psühholoogi kui ka tööandja vaatenurgast.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 18:00-19:30
Eesti
Eesti energiamajanduse ümberkorraldamine on majanduse konkurentsivõime oluline eeldus
Eesti majanduse tänane kulubaas ei soosi majanduse struktuurimuutust ja lisandväärtuse suurenemist: meie palgad on lõunanaabritest ja Poolast kõrgemad ning energia maksab rohkem kui Põhjamaades. Et Eestis tekiks motivatsiooni asutada uusi ettevõtteid tuleb teha paralleelselt kahte asja: püüda arendada uusi suure lisandväärtusega tooteid ja teenuseid, ning saada kulud õigeks. Energiakulude konkurentsivõimeliseks muutmine eeldab tööstuspoliitika reaalset rakendamist energiamajanduses.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 18:00-19:00
Eesti
HIRMUKOHVIK - miks me kardame noortele haridusvabadust anda?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 18:00-19:30
Eesti
Kuidas Google ja Tesla ühiskonna korda teeksid?
Tehnoloogilist mõtlemist on ühiskondlike probleemide lahendamisse seni kaasatud vähe: kuidas disainida (avalikke) teenuseid, kuidas kasutada suuri andmehulki, milliseid tugiteenuseid saaks pakkuda tehnoloogiliselt. Maailmas on tehnoloogia kaasamine sarnaste teemade puhul tõusutrendis: kasvavad liikumised nagu Data for Good, Social Good Tech, otsingudroonid, videolahendused sotsiaalhoolekandesüsteemile jpm. Kuidas neid arenguid Eesti ühiskonna hüvanguks kasutada? Millised on ohud ja võimalused?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 18:00-19:30
Inglise
Let's get real about start-ups: Signal vs. Noise
Estonia produces the biggest number of startups and seed stage investments per capita than any other country in Europe. Estonian startup ecosystem is packed with business plan competitions, pitching workshops, hubs, conferences and events and the confidence of young Estonian entrepreneurs is backed up by start-up accelerators and venture capitalists in London and Silicon Valley. At the same time there are questions about their success-stories and criticism towards the yippee-rhetoric attitude. Is this a confrontation between the new and the old economy or is it something else? We are exchanging thoughts and debate the issue to better understand what’s behind the criticism.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 18:00-19:00
Eesti
Saksofonikvartett SaxEst Pärdi Muusikaaias
Viimane sündmus PÄRDI MUUSIKAAIA kontserdisarjast Paides. Esineb saksofonikvartett SAXEST, kuhu kuuluvad IVO LILLE (sopransaksofon), DANEL ALJO (altsaksofon), LAURI SEPP (tenorsaksofon), SULEV SOMMER (baritonsaksofon). Muusikute fondi PLMF ja Paide kultuurkesuse koostöös korraldame sel kevad-suvel neli kammerkontserti, millele eelneb igal korral muusikakoolide õpilaste esinemine ning kuhu ootame kuulajaid peredega, et veeta koos mõnusas keskkonnas piknikukorvidega õhtupoolik. Kell 18.00 saab publik nautida soojendusesinejate etteastet. NB! Vihma korral toimub kontsert Paide Kultuurikeskuses. 2003. aastal loodud MUUSIKUTE FOND PLMF on Eestis esimene ja siiani ainus mittetulunduslik ühing, mis toetab järjepidevalt Eesti muusikatalentide käekäiku.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
19:00
 19:00-20:00
Eesti
Hesse 140 sünniaastapäevale pühendatud luuleõhtu Keisriohtu hoones
Tallinna tänaval asuvas kreisikohtu hoones kirjanik Hesse 140 sünniaastapäevale pühendatud luuleõhtu. Luuleõhtu teema on kantud nende eesti autorite loomingust, keda Hesse kirjanduslik tegevus on mõjutanud, nn „Eesti hipiluule“.  Luuletajatest on Hesse mõjud olnud tugevad just 1960ndatel, mil anti edasi hesselikku maailmapilti, kus domineerisid eksistentsialistlikud teemad segatuna absurdiga. Paljuski on tegemist nn kassetipõlvkonda kuuluvate autoritega nagu Paul-Eerik Rummo, Viivi, Luik, Jaan Kaplinski, Arvi Siig, Hando Runnel jt. Luuleõhtu koosneb nende autorite loomingu lugemisest ning muusikalistest vahepaladest. 
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 19:30-20:30
Eesti
Trio Naturale rännak maailma kaunite meloodiate varasalve Püha Risti Kirikus
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
20:00
 20:00-21:30
Eesti
Suud puhtaks erisaade
„Suud puhtaks“ eriväljaanne! Eesti särtsakaim diskussioonisaade maandub Arvamusfestivalil. Juht Urmas Vaino oma tuntud headuses.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
21:00
 21:00-02:00
Eesti
Ruuminihe Tallinna tänaval
Ruumiringluse kureeritud näitus, mis kutsub kõiki festivali külastajaid seadma õhtuhämaruse saabudes samme ka kaugemale mööda Tallinna tänavat, tühjalt seisvate majade nr 24, 32 ja 34 juurde, millele on loonud suuremõõtmelised ruume elustavad installatsioonid valguskunstnik Jari Matsi. Installatsioonid asetsevad majade fassaadidel ning on nähtavad festivali jooksul õhtu/öötundidel.
 21:00-02:00
Eesti
90'ndate videodisko Ajakeskuses Wittenstein
Ajastu videodisko 90ndatest, sissepääs tasuta.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 21:30-22:00
Eesti
Kadri Sireli tantsulavastus "Plastica Fantastica" Püha Risti Kirikus
Tasuta.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
22:00
 22:00-00:00
Eesti
Fuckup Nights: ebaõnnestumiste õhtu Arvamusfestivalil
Fuckup Nights on hoogne, lõbus, julge ja õpetlik viis tähistada läbikukkumisi ja neist õppida. Seda kõike mõnusas ja avatud õhkkonnas. Arutelul on neli esinejat. Igale ühele neist antakse seitse minutit, mille jooksul on neil võimalus jagada publikuga lugu ühest ebaõnnestunud ärist või projektist. Mis läks valesti? Mida oleks saanud teisiti teha? Mida sellest õppida? Arutelu eesmärgiks on suurendada ühiskonna taluvust ebaõnnestumiste suhtes. Mida avatumad me oleme ja valmis õppima, seda suurem on inimeste riskijulgus ja avatus uuendustele.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 22:00-02:00
Eesti
Disko Munad
DJ'd: Aleksander Krjukov Emil Kens Jaanus Järving Mark Slavin + visuaal Carl-Robert Kagge
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 22:00-23:00
Eesti
Vaiko Epliku soolokontsert Wabalinna majas
Pilet 7€
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
23:00
 23:00-05:00
Eesti
Pidu Paide Plazas
Tigran Gevorkjan + Mattias DJ-puldis Andres Aljaste Uksed avatakse 23:00 Pilet 5€ 18+
Minu kavasse lisamiseks logi sisse

12. august

Kell Väärtused Inimene Kogukond Poliitikaloome Laps ja pere Elukeskkond Julgeolek Töö ja turg Haridus Tehnoloogia Melu, kultuur
9:00
10:00
 10:00-11:30
Eesti
Kõmuajakirjandus – kollane ja soe nagu särav päike
Kuigi teeme nö kollast, on see lõbus ja tore ja pakub inimestele puhkust nagu lebotamine turvalise ("sisesta siia tore riik") päikese all. Kas tõsistel teemadel saab rääkida meelelahutuslikult ja milline on Eesti kollase ajakirjanduse roll ning koht ühiskonnas?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 10:00-11:30
Eesti
Euroopa Parlamendi Eesti saadikute debatt
Prantsusmaal poliitilise maavärina ellu kutsunud Emmanuel Macron lubab pärast kodu korrastamist ette võtta Euroopa Liidu. Kas noore liberaali ambitsioonikad ideed süvendavad rändekriisiga päevavalgele tulnud lõhesid või tõmbavad seisakus Euroopa uue hooga käima? Kas EL on saanud USA näol tõepoolest uue ja tõeliselt ebamugava vastase või on Trumpi-paanika ülepaisutatud? Kuhu pöörab pärast sügisesi valimisi Saksamaa ja kuidas pöörata terroritrendi? Kas selle tulevärgi keskel oodatakse eesistujalt Eestilt midagi enamat kui Brüsseli koosolekute ajakavas hoidmist? Need on küsimused, mille üle arutlevad Eesti saadikud Euroopa Parlamendis. Arutelu järel pakutakse hommikukohvi.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 10:00-22:00
Eesti
Näitus "Ruuminihe"
Arvamusfestivali alal on Tallinna tänava 13. maja teise korruse ruumides võimalik näha ja kogeda mahajäetud ruume elustavat näitust Ruuminihe. Näitus kutsub inimesi 9.08-12.08 vahemikus kl 10.00-22.00 külastama maja teise korruse keerdkäike ning mõtisklema erinevate loovisikute heli-, valgus- ja videolahenduste kaudu linnapauside ja tühjalt seisvate hoonete problemaatika ja kasutusvõimaluste üle.
 10:00-11:30
Eesti
Rännak Herman Hesse esivanemate jälgedes
Ajakeskus Wittenstein esitleb: 2017. aastal tähistatakse Saksa kultuuriruumi kirjandusliku suurkuju, Nobeli kirjandusauhinna laureaadi Hermann Hesse 140 sünniaastapäeva. Üllatusega saame tõdeda, et rahvusvaheliselt tuntud teoste „Stepihunt“ ja „Klaaspärlimäng“ autori Hermann Hesse isapoolne suguselts pärineb Arvamusfestivali linnast Paidest. Kirjaniku isa Johannes Hesse sündis Paides ja vanaisa Carl Hermann Hesse oli pikaaegne Paide kreisiarst. Kuna käesoleval aastal möödub 140 aastat maailmakuulsa kirjamehe sünnist, kutsub SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum festivalikülastajaid osalema Hessede perekonna võtmes toimuvatest Paide linna lugu tutvustavate rännakutest. Vilunud retkejuhtide saatel suundutakse avastama arvamusfestivali keskkonda - 19. sajandist säilinud kreisilinna võlusid. Rännaku käigus külastame linna uhkeimat hoonet – kreisivalitsuse maja (seal saab ühtlasi tutvuda Hesse perekonnalugu kajastava näitusega). Ronime Paide kiriku torni ja põikame sisse magasiaita. Astume läbi Hesse Paide aegsest linnakodaniku eluhoonest ning külastame 19. sajandist säilinud Eesti vanimat Brache apteeki. Otsime üles kirjaniku isa Johannes Hesse sünnimaja ning külastame Hessede perekonna rahulat Reopalu kalmistul.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
11:00
 11.00-12.30
Eesti
Toit on tervise alus
Miks teadusuuringud, meditsiini seisukohad ja toidutootmist reguleeriv seadusandlus ei ole ühel meelel toidus sisalduvate agrokemikaalide jääkide ja lisaainete mõju osas tervisele? Arutelu keskendub sellele, kuidas mõjuvad toidus leiduvad saasteained tervisele, kuidas vähendada sellest põhjustatud haigustesse haigestumist, mis aitaks tõhustada arstide ja toitumisspetsialistide koostööd ning kas seadusandlus tagab, et toit oleks vaba tervisele kahjulikest saasteainetest.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 11:05-12:00
Eesti
Arutelusaade Rahva teenrid
Vikerraadio legendaarne päevapoliitiline vestlussaade otse Paide Vallimäelt! Saatejuht Mirko Ojakivi
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 11:00-12:30
Eesti
Millised algatused teevad ilma 2018. aastal?
Eesti vabaühenduste maastik on põnev ja kirju - igal aastal tekib uusi algatusi, mis ühiskondlikke probleeme uuel moel adresseerivad. Kes need tulevikutegijad aga on? Mis probleeme nad lahendavad? Millised on nende ambitsioonid? Mida nad juba teinud on? Millist abi nad vajaksid? Teie ette tulevad kuus uut ühiskondlikku algatust, mis tulevikus suuri tegusid tegema asuvad - ning pakuvad võimaluse endaga kaasa mõelda ja arutada! Tule tee tutvust, millega tegelevad ühiskondlikud algatused - teema, millega enamik meist igapäevaselt kokku ei puutu.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 11:30-13:00
Inglise
Diversity in the Estonian workplace and society: The good, the bad and the ugly
The aim of this discussion is to increase the awareness towards foreigners and people from different cultural backgrounds working and living in Estonia as an already existing part of society. We wish to encourage a lively discussion where we exchange views on the benefits and challenges of cultural diversity at the workplace and what it means to society in broader terms, hopefully resulting in new ideas and proposals for the discussed issues. All this with the help of a diverse audience.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
12:00
 12.00-13.00
Eesti
Mulle tundub, et poisid eelistavad videomänge pärisinimestele
Teema on välja toodud tüdrukute poolt ning kui poisid sellest kuulsid, protesteerisid nad valjuhäälselt. Mis mõttes?! Mis jutt see on?! Mingit valikut ei ole, loomulikult on pärisinimesed tähtsamad! Aga miks siis tüdrukutele on jäänud teist vastupidine mulje? Võibolla neile endile on arvuti- ja videomängud pärisinimestest tähtsamad? Kust me üldse teame, kellele me oleme (mängudest) tähtsa(ma)d? Kas me ise teame, kes või mis on meile tähtis? Kas me tajume, kuidas meie eelistused digi- ja pärismaailma vahel teistele paistavad?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-13:30
Eesti
E-eesti 2.0
Meie jaoks nii argised nähtused nagu e-valimised, e-maksuamet või riiklik x-tee kõlavad siiani välismaal utoopiana. Meie järgmine samm ehk e-residentsus on esimene suurem katse oma edulugu maailmaga jagada. Samal ajal ei taha aga kuidagi vaibuda siseriiklik kriitiga edasise digitaliseerumise osas. Kas me oleme oma lahendustes lõpuni kindlad ja milliseid väärtusi e-Eesti kannab?
 12:00-13:30
Eesti
Sooneutraalsus – utoopia või realiteet?
Arutleme sooneutraalsuse kontseptsiooni üle. Mõiste, ajalooline vaade, millised jõud on poolt ja kes vastu, kuhu see meid viiks? Samuti kuidas näeks välja sooneutraalsus praktikas – tööturg, haridus, riigikaitse, ühiskond, abielu, seksuaalsus, patriarhaalse islami tung Euroopasse, jne.
 12:00-13:30
Eesti
Eestis pole superstaare või on superstaare jalaga segada?
Kuigi osaleme Eurovisioonil ja teistel sarnastel tippvõistlustel, siis Ivo Linna või Anne Veski tasemel ja kuulsusega tähti meil enam esile kerkinud ning väga keeruline on arvata, et kust nad tulla võiksid. Miks tõmbavad vanema põlvkonna tähed Eesti inimeste tähelepanu enam või on noorte põlvkond platsi siiski salamahti puhtaks löömas?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-18:00
Eesti
Ekspress Grupi ala programm - laupäev, 12. august
Eesti Ekspress, Delfi, Eesti Päevaleht ja Maaleht - nelja väljaande parimad tegijad ja särtsakamad mõttevahetused koos kutsutud arutelukaaslastega lähedalt ja kaugelt
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-18:00
Eesti
Arutelud @ Eesti Meedia ala - laupäev, 12. august
Arutelud @ Eesti Meedia ala sisaldab mõttevahetusi, mille sisustavad tänavu 160. aastaseks saava Postimehe toimetuse eestvedamisel ühise katuse all olevad meediaväljaanded. Alale loovad koos programmi Postimees, Kuku raadio ja uudisteagentuur BNS. Ja kes teab, ehk on kohal oma kaameratega ka Kanal 2.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-13:30
Eesti
Vabadused ja võimalused
Kas piirame liiga palju või liiga vähe? Kas piirangud rikuvad meie tunnetust otsustus- ning tegutsemisvabadusele? Kuidas vabadusi laiendada? Kas elu Eestis iseloomustab võimaluste rohkus või -puudus?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:15-13:45
Eesti
HIV-nakatunu profiil Eestis järgmise 10 aasta jooksul
Võitlus HIVga on olnud Eestis viimasel ajal üldiselt edukas, kuid HIV levik on endiselt kõrge. Lisaks levib see varasem vähemuste haigus üha enam tavaliste heteroseksuaalsete inimeste keskis, kes haigust kartagi ei oska.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-13:30
Eesti
Hans Roslingi jalajälgedes – kui palju me maailma kohta ei tea?
"Statistika „Jedi master“ Hans Rosling näitas faktide abil, et maailm ei olegi nii õudne koht kui tundub. Globaalsetest mustritest ei teata palju. Küsimustele „Kui suur osa maailma naistest on käinud koolis?“ või „Kas äärmusliku vaesuse määr maailmas on tõusnud või langenud?“ pakkus keskmine šimpans rohkem õigeid vastuseid kui keskmine rootslane. Kas Eestis ollakse maailma asjades targemad? Mida me teame trendidest väljaspool Euroopat? Inimkatsed ja maailmakohvikus istumine annavad vastused! "
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-13:30
Eesti
Kas taastuvenergiale üleminekust võiks saada uus Eesti majanduse edulugu?
2016 a. novembris esitletud „Taastuvenergia 100“ kava näeb ette taastuvenergiale ülemineku elektri- ja soojusmajanduses, mis tooks kaasa mitmed positiivsed sotsiaalmajanduslikud muutused: madalamad energiahinnad, keskkonnasäästu, parema elukeskkonna. Kas see on konkreetne võimalus panna alus majanduse uuele kasvumootorile ning tutvustada Eestit taastuvenergia kompetentsikeskusena? Millised on takistused? Kust leitakse vajaminev tööjõud? Mida peaksid erinevad osapooled plaani elluviimiseks tegema?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-13:30
Eesti
Inimesed söönud, loodus terve – millist põllumajandust vajame?
ELi nõukogu eesistujana on Eestil oluline roll ELi ühise põllumajanduspoliitika tulevikudebattide vedamisel. Kuidas peaks katma eurooplaste toidulaua? Milline põllumajandus on jätkusuutlik nii majanduslikult kui ka ökoloogiliselt? Vaatame üheskoos otsa Eesti ja Euroopa põllumajanduse hetkeseisule ning tulevikuvisioonidele - kas vajame olulist muutust ühises põllumajanduses või piisab “peenhäälestusest”?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-13:30
Eesti
Miks on väikelinnas hea
Arutelu keskendub Eesti väikelinnade kui elukeskkonna eelistele. Mida head on Paides ja teistes väikelinnades võrreldes suurlinnadega või eluga maal? Mida saaksid teha linnavalitsejad ja kodanikuühendused, et neid eeliseid esile tõsta, arendada ja paremini ära kasutada? Kas rangema regulatsiooniga muinsuskaitsealad ja miljööväärtuslikud ehitusalad on seejuures pigem takistuseks või võimaluseks?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-13:30
Eesti
Viipekeel
Tulevikuerialad 2030
Tehnika, teaduse ja maailma areng kiireneb – eluaegset tööd ei kindlusta enam ükski eriala. Räägime edasiõppe rollist ja sisust. Ebakindlus võib olla uus normaalsus, mitte paanikakülvaja.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-13:30
Eesti
Reaalteadlane ja sotsiaalteadlane lõunalauas - uute ideede sünnipaik?
Sageli vastandatakse reaalteadusi ja sotsiaalteadusi. Samas teevad erineva taustaga inimesed igapäevaselt edukalt koostööd. Arutelu eesmärgiks on toetada avatust ja koostööd erineva erialase taustaga inimeste vahel ning täpsemalt suurendada teadlikkust sellest, mida sotsiaalteadlased teevad. Uurime, mida on võimalik reaal- ja sotsiaalteadlaste vahelisest koostööst võita? Kuidas teha edukat koostööd? Kuidas aitavad sotsiaalteaduslikud teadmised järjest keerukamaid tehnoloogiaid kasutavas ühiskonnas toime tulla?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-13:00
Eesti
Kiiremini, kõrgemale, tugevamini – aga targemalt? Sport eluoskuste arendajana.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12.00-13.30
Eesti
e-tarbija või e-kodanik? e-Eesti narratiivi sisustamata tähendusväli
Eesti ligineva juubeliga seoses kõneldakse palju sellest, milline võiks olla Eesti 2.0. Seni on Eesti riigi kuvandina tuginetud e-Eesti eduloole, kuid mõned kriitikud on pööranud tähelepanu sellele, et e-Eesti tähendab eeskätt teenuseid, samas kui demokraatia ning avatud ühiskonna retoorika on järkjärgult e-Eesti tähendusväljast taandumas. Samas on esindusdemokraatia üleilmselt kriisis. E-tarbijate asemel vajab riik üha enam e-kodanikke. Ent millised võiksid olla ühe e-kodaniku oskused ja kohustused? Milliseid esindusdemokraatia toimimismehanisme on võimalik tehnoloogiliste vahenditega täisutada või lausa asendada ning milliseid mitte? Kuidas võiks näha välja demokraatia tõelises digiühiskonnas?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 12:00-13:30
Eesti
Virtuaalne reaalsus vs reaalsus - kas ja kui erinevad peaksid olema reeglid Internetis?
Öeldakse, et internetis peab anonüümsus olema absoluutne, virtuaalne identiteet on midagi erinevat päris identiteedist. Kas see on nii? Kui virtuaalses ja reaalses maailmas vastutab teoorias inimene ise, siis kes vastutab kui kuriteoga saab tulevikus hakkama tehisintellekt, ja kes vastutab siis kui külmkapp palgamõrvali tellib? Kas virtuaalse ja reaalse maailma piirid on samad? Mis piirid? Ühiskondlike normide? Seadusliku & mitteseadusliku? Miks on reaalmaailmas lihtsam laimata ja olla julgem?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
13:00
 13:00-14:30
Eesti
Ettevõtted kui ühiskonnaliikmed - mitte ainult maksud ja töökohad
Ettevõtete esindajad-töötajad on ühiskonnaliikmed, kellel on mitmesugused ootused nii oma tööandjatele kui riigile. Samas, ettevõte annab neile edasi teatud väärtusi, kujundab hoiakuid, üritab töötajaid ühendada - vähem või rohkem ühtsetes kollektiivides peitub potentsiaal, ühiskondlik jõud. Küsimused: ettevõtete roll täna – kui laialt see üldse teemaks, kas mõtlevad selles suunas? Kas ja miks üldse teha? Mida teha? Ettevõtete võimalused anda töötajatel selleks erinevaid ressursse? Koostöövõimalused vabasektoriga, ettevõtetel omavahel, valdkonnasiseselt? Töötaja kui ühiskonnaliige – kanda ettevõtte väärtusi ühiskonda ja/või tuua nö sõnumeid tegelikkusest, valgustada tööandjat ühiskondlikest teemadest?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 13:15-14:45
Eesti
Kolme tõe tuba
Arutelu eesmärk on diskuteerida õpilase, üliõpilase, õpetaja dilemmade üle ebakindlas maailmas, näidata osalejatele väljavalitud näidistekstide najal aina aktuaalsemaks muutuvat kriitilise lugemise, kuulamise ja mõtlemise oskuse vajalikkust. Me oleme ümbritsetud väga erinevatest (meedia, raamatud, s.h. õpikud) tekstidest ja loome neid ka ise. Kuidas ära tunda tõde? Kas olulised on faktid või emotsioonid? Vabas ühiskonnas võivad inimeste arusaamad olla väga erinevad. Millised on väärtused, millest sealjuures ei taganeta? Arutelude tekstid on tõsised ja aktuaalsed, valitud meediast ja keskenduvad Eesti ühiskonnas ja maailmas viimasel ajal vaidluse all olnud teemadele.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 13.00-14.30
Inglise
Veganism: a self-restricted or a healthy diet?
Veganism is growing in popularity both globally and in Estonia but opinions about the healthfulness of vegan diets vary to the extreme between specialists and countries. Overseas in Finland and Sweden, veganism in considered appropriate throughout all stages of life and the national nutritional guidelines give advice on balanced nutrition for vegans. Estonian nutritional guidelines, on the other hand, regard veganism as a self-restricted diet that will lead to long-term health complications. What does the science tell? Should vegans be supported and how?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 13:30-14:00
Eesti
Karjäärinõustamine kõigile
Arutelude vahel on võimalik mõlemal festivali päeval kõikidel soovijatel pöörduda karjäärinõustaja poole, et arutada tööalaste küsimuste üle.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 13:30-14:00
Eesti
Orelimuusika pooltund Püha Risti Kirikus
Orelimuusika pooltunnid reedel ja laupeval (kaasategev viiul) kell 13.30, 15.30 ja 17.30. Kirikus korjanduskastid oreli lõpuniehitamise annetuste tarbeks, võimalik süüdata mälestusküünal.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
14:00
 14:00-15:30
Eesti
Miks kirikus ei tantsita?
Filosoofline arutelu teemal, kas usk päästab või hävitab maailma? Mis on kunsti roll selles? Kuidas aitab kirik leida rahu ja taastada usku iseendasse? Millega tegeleb kirik ajal, mil inimene hävitab end ümbritsevat keskkonda ja teisi liike? Kas neid uusi sõnumeid, mida me vajame ja otsime, saab tantsu abil inimesteni viia? Kelle ja mille pühitsemiseks tantsitakse täna? Arutelule eelneb reedel, 11. augustil kell 21.30 etendus Paide kirikus.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14:00-15:30
Eesti
Demokraatlik diktatuur ja alternatiivsed tõed: vastuolud ja võimalused
Otsime vastuseid küsimustele, kuidas peaksime kaasajal suhtuma tõesse, mis on teadmine, kuidas seda luuakse, kes seda kontrollib ning milline roll on siinjuures alternatiivsetel mõtlemisviisidel ja praktikatel. Arutelu kutsub osalejaid arendama oma kuulamis- ja arvestamisoskust, kriitikameelt ning analüüsivõimet. Tulemusena sõnastatame viis suunist, mida järgida, et toime tulla arvamuste paljususega infoühiskonnas.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14:00-15:00
Eesti
12-aastane pornotarbija - kelle mure ja vastutus?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14:00-15:30
Eesti
Olümpiamängud on surnud!
Olümpiamängud on nii aeglaselt muutuv sündmus, et uued ja popid alad ei jõua sinna ja reaalselt ehk kedagi ei huvita, kas kümnevõistlus toimub või mitte, kui seal pole just enda riigi tähte. Lisaks on sport nii nišistunud, et inimesi huvitavad vähesed alad, esile tõusevad e-spordialad ning olümpia ei suuda kunagi kõige hõlmata. Kas nad on uuenemisega juba hiljaks jäänud?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14:00-15:30
Eesti
Üksikisikute ja kogukondade roll energiapöördes
Paljude Euroopa riikide kogemus on näidanud, et kogukondlike energiaühistute esimeseks valikuks ja lemmik tehnoloogiaks on päikeseelektrijaamad. Eestis ei toonud 2016. aasta kahjuks kauaoodatud muutust regulatsioonis, mis võimaldaks hakata kogukondadel ühistulises vormis rajama päikeseelektrijaamu kas kohaliku omavalitsuse hoonete - koolide, lasteaedade – energiakulude alandamiseks või liikmete vahel jaotamiseks.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14.00-15.30
Eesti
Kuidas hallata ja vallata halduskeelt?
Mullune Riigikohtu otsus haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse kohta rõhutas, et seaduse keel peab olema selge, ühetähenduslik ja täpne. Haldusreformiga kaasnegu halduskeele reform! Kes saaksid seda ellu viia? Kuidas muuta riigi- ja kohaliku võimu ning kodanike suhtlus ladusaks?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14:15-15:45
Eesti
Kuidas kujundada tõenduspõhist poliitikat?
Hea poliitika tugineb tõenditele ja andmetele. Head andmed ei loe aga midagi, kui neid kuulda ei võeta või otsuseid neile ei rajata. Kuidas kujundada tõenduspõhist poliitikat?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14.00-15.00
Eesti
Koolirõõm ja kodurõõm
Meis tekitas sügavat hämmingut tõdemus, et Eesti on PISA uuringute järgi madala koolirõõmuga. Meie tunneme koolielust rõõmu. Me tuleme kooli rõõmuga. Meil on koolis rõõmus olla. Miks ei uurita kodurõõmu kohta? Kas kõikide jaoks on kodu sama rõõmus koht kui kool? Kas kõik on kodus sama rõõmsad kui koolis? Kas see on loomulik, et me kodus laseme end lõdvaks ega pinguta olemise nimel, näitame oma tujusid, nõrkust ja kurbust? Või ongi meie maa rahvas kogu aeg rahulolematu ega osata olla üksteisega lahked?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14:00-15:30
Eesti
Väike vana linn – kas kõdu- või kodurajoon?
Väikelinnade ajaloolised linnasüdamed oma tühjalt seisvate majadega on kujunenud väheneva elanikkonna ilmekaks tunnistajaks. Väärtuslike puithoonete, roheliste aedade ja olulise arhitektuuri-, kultuuri- ja turismiväärtusega piirkonnad võiksid olla koduks noortele peredele või väikeettevõtjatele, aga kahjuks ei leia need asukaid. Kuidas saavutada nende ajalooliste puitlinnade areng ja pöörata üldjuhul takistuseks peetav riiklik kaitse hoopiski kasumlikuks?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14:45-16:15
Inglise
Under the palm tree
Palm oil is one of the most used and consumed vegetable oils that is found in approximately 40-50% of household products and fuel in many developed countries including Estonia. Palm oil can be present in a wide variety of products, including baked goods, confectionery, shampoo, cosmetics, cleaning agents, washing detergents and toothpaste. The truth, however, is that palm oil industry is linked to issues such as deforestation, habitat degradation, climate change, animal cruelty and indigenous rights abuses in the countries where it is produced. Let’s talk about the real life under the palm tree but also let’s look at the solutions: how can we make good palm oil? How can we produce, supply and consume without damaging the environment and abusing people’s rights? What is the role of the producers? What can Estonian supermarkets do? With the stories, facts, research and practices from Finland and Estonia, we will engage the participants to think about their choices and consumption patterns to reduce poverty and contribute to economic sustainability also for the farmers and producers in the Global South. The discussion takes place within a pan-European project “Supply Cha!nge. Let’s Make Supermarkets Fair” that is funded by the European Commission and the Republic of Estonian Ministry of Foreign Affairs development and humanitarian aid resources. The contents of the discussion are the sole responsibility of NGO Mondo and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14:00-15:30
Eesti
Kui turvaline on piirideta Euroopa?
Terrorioht on mitmes Euroopa riigis viimase kahe aastaga muutunud kahjuks igapäevaelu osaks. Kuigi Eestis on turvaline, peab 63% eestlastest sisejulgeolekut, välispiiride kaitset ja võitlust terrorismiga ELi kõige olulisemaks ülesandeks (Riigikantselei, jaanuar 2017). Proovime leida vastuseid küsimustele: mis on terrorismi hoogustumise põhjused? milline on iga üksiku ELi riigi vastutus turvalisuse tagamisel? mida saavad riigid ühiselt ELis teha? kui turvaline saab üldse olla sisepiirideta Euroopa?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14:00-15:30
Eesti
IT-põhine majandusmudel kui Eesti majanduse edu võti
Arutleme Eestile võimalikult parimate majandusmudelite üle, kus määravaks saavad kolm asjaolu: 1. tööjõunappus, kuid üsna kõrge haritus ja IT-tase; 2. me ei taha siia odavat immigrantööjõudu ja ekstensiivne majandusmudel meile seega ei sobi; 3. käime kaasas innovatsiooniga
 14:00-15:30
Eesti
Milliseid garantiisid vajab töötaja 21. sajandil?
Töösuhete põhimõtteline ümbervaatamine pole enam lähimate aastakümnete teema. See kõik toimub juba täna. Kuidas peab sellega kohanduma meie sotsiaalkindlustussüsteem? Kuidas tagada ravikindlustus ja pension olukorras, kus üks kellast kellani töösuhe on reegli asemel erand?
 14:00-15:30
Eesti
Viipekeel
Kuidas elad, Eestimaa noor?
Toome fookusesse Eestimaa noorte tänase olukorra nii majanduslikust, sotsiaalsest kui ka psühholoogilisest aspektist.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14:00-15:30
Inglise
The pain and glory of PhD degree: do you and the society need it?
The movement March For Science started in 2017 indicates that science aims for more impact in society. Is the role of PhD degree also changing? What are the risks and gains of PhD degree in Estonia? These questions will be discussed with the professionals representing different views. We will inform the audience about PhD studies, possible carrier choices and the current drawbacks of science funding system aiming. We aim to come up with the new ideas improving perspectives of the doctorates.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 14:00-15:30
Eesti
E-eesti - kus oleme ning kuhu edasi?
Millised peavad välja nägema Eesti e-süsteemid? Kuhu me soovime jõuda? Kas oleme liikumas õigel kursis? Kuidas vähendada bürokraatiat veelgi?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
15:00
 15.00-16.30
Eesti
Laste toitumisharjumused terviseprobleemide põhjustajana
Arutelu keskendub tervist kahjustavatele toitumisharjumustele, eriti lastel, ja tervislike toitumisharjumuste kujundamisele. Räägime lasteaia- ja koolitoidust, selle hetkeolukorrast ning tulevikust. Millised on meie võimalused toitumisharjumusi kujundada riiklikul tasandil.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 15:30-16:00
Eesti
Karjäärinõustamine kõigile
Arutelude vahel on võimalik mõlemal festivali päeval kõikidel soovijatel pöörduda karjäärinõustaja poole, et arutada tööalaste küsimuste üle.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 15:15-16:45
Eesti
Kas kooliaeg veel tuleb? Hariduse tulevikustsenaariumid ja kooli roll nendes
Tehnoloogiate areng muudab juba lähitulevikus ühiskonda tundmatuseni ning toob kaasa üha kõrgemad ootused haridussüsteemile. Kui kool ei suuda enam pakkuda 21. sajandi ühiskonnas eluks vajalikke oskusi, võivad esile kerkida alternatiivsed hariduse omandamise viisid. Arutelus mängitakse kõigi aktiivsel osalusel läbi haridussüsteemi viis võimalikku tulevikustsenaariumi: 1) status quo jätkumine, 2) koolid kui kogukonnakeskused, 3) koolid kui õppivad organisatsioonid, 4) interneti- ja võrgustikupõhine haridus, 5) hariduse privatiseerumine ja kaubastumine. Kesksel kohal on küsimus, millisena sooviksime näha kooli rolli tulevikus.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 15:30-16:00
Eesti
Orelimuusika pooltund Püha Risti Kirikus
Orelimuusika pooltunnid reedel ja laupeval (kaasategev viiul) kell 13.30, 15.30 ja 17.30. Kirikus korjanduskastid oreli lõpuniehitamise annetuste tarbeks, võimalik süüdata mälestusküünal.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
16:00
 16.00-17.00
Eesti
Kuidas noored saavad aidata koduta jäänud lemmikloomi?
Armastame loomi. Peaaegu meil kõigil on kodus oma lemmikloomad ja me hoolitseme nende eest ja nunnutame neid. Kuid koduta loomad on sama armsad! Ja meil on neist nii kahju! Nad kõik on väärt head pererahvast. Mida meie saaksime teha koduta loomade jaoks? Võtaksime muidugi lihtsalt endale koju, aga vanemad kõiki ei luba. Võibolla saaksime teha midagi suuremat?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:00-17:30
Eesti
Kas Jumala olemasolu on põhjendatud?
Arutelu käsitleb erinevaid vaateid inimese suhtest maailma, universumi ja Jumalaga. Lahatakse eksistentsiaalseid küsimusi nagu inimese päritolu, elu mõte ja usk sellesse, mida silmaga ei ole võimalik näha. Diskuteeritakse teemal, kas usk Jumalasse ja teadus on vastuolus ning mida, kui üldse midagi, ütleb meile teadus Jumala kohta. Kas teadus ja usk puudutavad eri valdkondi, või tegelevad samade küsimustega, ning kas teadlane on ikka teadlane, kui ta usub Jumalat? Kas tänapäeva kosmoloogia välistab Jumala olemasolu, nagu arvab Stephen Hawking? Nendel teemadel arutlevad meediast läbi käinud eesti teadlased ning teoloogid.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:00-17:30
Eesti
Miks peavad asjad tasuta olema?
Parempoolne valitsus võitles madalapalgaliste maksukoormuse langetamise eest ja kehtestas tasuta kõrghariduse, vasakpoolne valitsus langetab dividendide tulumaksu ega kehtesta varamakse. Kas see imeline kompott on tervikpildi puudumine või vastupidi väga täpne rätsepatöö? Kus peaks tasuta asjade loetelu lõppema?
 16:00-17:30
Vene
Мир придуманных штампов или страна особого материнства
В Эстонии сегодня зарегистрировано более 10 000 детей с ограниченными возможностями. Что мы знаем о них и об их семьях? И как же они живут на самом деле? Есть ли у нас точки соприкосновения и такие ли мы разные? При помощи форум-театра мы сможем понять отношение общества к таким семьям. Мы сможем рассмотреть и проиграть выбранную ситуацию несколько раз. На сцене актеры, которые разыгрывают реальную жизненную ситуацию и могут ее изменить, в зависимости от желания публики.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:00-17:30
Eesti
Mida mina peaksin sööma? Kujundame toitumise isikupäraseks
Meil kõigil on kõhus unikaalne mikroorganismide kooslus ehk mikrobioom. Kui mikrobioom saab õiget toitu, hoiab ta ainevahetuse korras ja immuunsüsteemi terve. Tänapäevane toit aga vähendab soolestiku mikroobide liigirikkust ja seetõttu on sagenenud ka mitmed haigused. - Kuidas toitumist muutes mitmekesistada soolestiku mikroobikooslust ja parandada tervist? - Kas meie mikrobioom määrab ära, milline peaks olema meie ideaalne toit? - Kas toidust sõltub, kuidas talitleb me aju?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16.00-17.30
Eesti
Poliitiline eksperiment: kas kodanikuühiskonna meetodid töötavad
Arutelu eesmärk on tõstatada kodanikuühiskonna kaasamise kui poliitilise eksperimendi küsimus reaalse kogemuse näitel. Arutelu on suunatud eelkõige vabaühendustele, kes kasutavad osalusdemokraatia võimalusi seadusloomes osalemiseks ja poliitiliste otsuste mõjutamiseks. Vestlus toetub MTÜ Loomuse kolmeaastasele kogemusele  karusloomafarmide keelustamisest Eestis ja uurib, kas Eesti on ka reaalselt ja praktiliselt valmis osalusdemokraatiaks. Küsime, mil määral on võimalik arvestada rahva arvamusega ja millised on võimalikud tulevikustsenaariumid. Kas näiline kaasamine ohustab demokraatiat? Kas kodanikuühiskonna rahulikke meetodeid kasutades üldse saab loomi aidata?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:00-17:00
Eesti
Koolikeskkond 2017- meepott poliitikutele?
Arutelu „Koolikeskkond 2017- meepott poliitikutele?“ eesmärgiks on arendada avalikku debatti teemal, kuidas peaks koolikeskkond valimiste raames reguleeritud olema. Esmakordselt on valimistel võimalik osaleda ka 16. ja 17. aastastel noortel, mille raames on koolid kõrgendatud tähelepanu all. Arutatakse, kuidas tagada olukord, „kus hundid söönud ja lambad terved“, ehk tuua noorteni vajalik info, samas tagades koolide apoliitilisus. Kuulama ja kaasa arutlema on oodatud kõik huvilised, nii lapsevanemad, noored, poliitikud, koolijuhid kui ka kõik teised, keda teema paelub.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:00-17:30
Eesti
Kaks linna üks maakonnakeskus
Mis on täna need märksõnad, mis iseloomustavad täna kahe linna Türi ja Paide koostööd, kas on valdkondi, mida saaks paremini arendada? Kahe linna vahel peab toimima sisuline ja tulevikku suunatud koostöö. Arutelu eesmärgiks on teadvustada kahe linna koostoimist maakonnakeskusena. Türi ja Paide planeerivad teenuseid oma elanikele pigem eraldi kui koos - kuigi Järvamaa on täpselt nii suur, et seda tasuks paljudes aspektides vaadelda ühe toimepiirkonnana, planeerides ressursse tervikuna ja leida ühiselt praktiline koostöömudel.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:30-18:00
Eesti
Kas Obinitsa ja Põhja-Ghana savanniküla päästab idufirma või tikitud linikud?
Keskustest kaugel asuvate kogukondade probleemiks nii Lõuna-Eestis kui Põhja-Ghanas on ääremaastumine ja koos sellega süvenev vaesus. Kelle võimuses on seda peatada? Üks jätkusuutliku kogukonna aluseid on väärikas sissetulek. Millist ettevõtlust need piirkonnad vajavad? Kas mõni idufirma päästab kogukonna või tuleb jääda traditsiooniliste oskuste ja ressursside juurde? Mis takistab kohalikku ettevõtlust? Kas ettevõtlikkust saab kogukonda importida või peavad lahendused kasvama välja kogukonna enda seest?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:00-17:30
Eesti
EL võimalikud arengustsenaariumid
Kuhu liigub Euroopa Liit- mis saab edasi? EL valge raamat. Arutelu võimalike stsenaariumide üle. Millist teed võiks toetada Eesti? Rahvusriikide Euroopa kui võimalik alternatiiv
 16:00-17:30
Eesti
Kas rändepoliitikat on võimalik kujundada emotsioonivabalt?
Rändepoliitika kohta on arvamus igal inimesel ja enam vastuolulisemat teemat annab Eesti ühiskonnas viimase paari aasta jooksul otsida. Kuidas peaks sellest teemast aga rääkima ja kas saab hakkama üldse ilma emotsioonideta?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:00-17:30
Eesti
Kuhu edasi - läände või itta?
Milline peaks olema Eesti Vabariigi poliitika kurss? Kas liikuda enam avatud lääneliku ühiskonna poole või suurendada idanaabri rolli eesti ühiskonnas?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:00-17:30
Eesti
Liginullenergiahooned – üksikult või ühiselt?
Peagi hakkavad kehtima kõikidele uutele hoonetele liginullenergia nõuded, mille kohaselt peaks hoonetes kasutatav energiakogus olulisel määral pärinema taastuvatest energiaallikatest. Kuhumaani on aga energia tarbimise vähendamine mõistlik ja millal tuleks keskenduda vajamineva energia võimalikult tõhusale tootmisele? Kas käsitleda hoonete energiatõhususe teemat eraldi iga hoone lõikes ja toota energiat kohapeal või vaadelda tiheasustusalade energiavarustust kui terviksüsteemi ning planeerida hoonete energiatõhususe nõuete saavutamist koos?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:15-17:45
Eesti
Rail Baltic: miks me ikka veel vaidleme?
Keskkonnamõjude uuring, tasuvusanalüüs… kõike, mida annab vaidlustada, on Rail Balticu puhul justkui vaidlustatud, samas rühib projekt edasi järjekindlalt nagu vedur Poola piiri poole. Miks me ikka veel vaidleme?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:00-17:30
Eesti
Täiskasvanuks saamise võlu ja valu Eestis ja Euroopas
Noorte tööturule sisenemine võib osutuda oodatust keerulisemaks puuduliku hariduse, tööandjate eelistuste või noorte muutunud ootuste tõttu töökohale. Samal ajal mõjutab noorena töötuks jäämine inimese iseseisvumist, tervist ja majanduslikku hakkamasaamist. Millised on noorte mured tööle saamisel? Mida arvavad tööandjad? Millises olukorras on Eesti noored võrreldes muu Euroopaga? Milliseid Euroopa kogemusi meil rakendada?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 16:00-17:30
Eesti
Viipekeel
Kas palgad tapavad Eesti majanduse?
Tööjõuturg on ülekuumenemise äärel, mistõttu juba mitu aastat tõstetakse palku kasumite arvelt. Vähem on ühist arutelu, kuidas hoopis tootlikkust suurendada.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
17:00
 17.00-18.30
Eesti
Kuidas patsient tervishoiusüsteemis ellu jääks?
Ootame kuulama kõiki, kes tunnevad huvi nii oma tervise kui ka tervishoiupoliitika vastu laiemalt. Igaüks meist saab tegelikult palju rohkem enda heaks ära teha. Selleks tuleb paremini tunda oma õiguseid ja vastutust, samuti meditsiinisüsteemi ning selle ees seisvaid väljakutseid. Alateemad: patsiendikahjude hüvitamise süsteemi muutmise vajalikkus; patsientide õigused ja vastutus sagedamini ette tulevate probleemide näitel.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 17:00-18:30
Eesti
Õpirändur 45+? Milles küsimus?
Eesti ühiskond purjetab aina jõudsamalt elukestva õppe tuules. Formaalhariduses on juba mõnda aega märgata toredat trendi: tullakse teisele õpiringile, aga äsja keskkooli lõpetanuist mõnevõrra teistsuguste ootustega. Nüüd on tõeliselt elutähtis aja planeerimine ja lähedaste toetus. Mis saab aga siis, kui ühel hetkel sooviks kogenud õppija end sarnaselt esimesi aastaid ülikoolis olijatega välismaale täiendama minna? Arutleme, kuidas innustada õppijat võtma osa õpirändest ning milliste programmide toel rännata saab. Nuputame koos erinevate osapooltega, kuidas vanuses 45+ ühildada töö-, era- ja koolielu: kas on üleüldse võimalik minna paariks kuuks välismaale, ilma et juba minnes tuleks hakata uut töökohta otsima. Mis kasu saab tööandja töötajast, kes parasjagu maailmas ringi rändab? Tähelepanuta ei jää ka peamine: välismaal enesetäiendamise kogemus inimesele endale. Räägime kõige populaarsema õpirändeprogrammi: sel aastal 30-aastaseks saava Erasmus+ võimalustest.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 17.00-18.00
Eesti
Koolikiusamisele lõpp!
Missuguseid oskusi on vaja, et osata olla sõber? Kas on võimalik olla kõigiga sõber? Mida teha, kui mind kiusatakse? Mida teha, kui näen kedagi kiusatavat? Kuidas pääseda välja kiusamise nõiaringist? Kuidas luua suhtekultuuri, kus ei ole kiusamisele ruumi?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 17:30-18:00
Eesti
Orelimuusika pooltund Püha Risti Kirikus
Orelimuusika pooltunnid reedel ja laupeval (kaasategev viiul) kell 13.30, 15.30 ja 17.30. Kirikus korjanduskastid oreli lõpuniehitamise annetuste tarbeks, võimalik süüdata mälestusküünal.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
18:00
 18:00-19:30
Eesti
Kuidas seista vastu populismile ja äärmuslusele?
Radikaalsete erakondade ja liikumiste esiletõus on mitmetes Euroopa riikides muutnud oluliselt poliitilist debatti ja seadnud kahtluse alla demokraatliku ühiskonna põhiväärtused. Arutame, mis on populismi esiletõusu põhjused ja kuidas demokraatlikud ühiskonnad peaksid sellele reageerima. Mida on meil õppida Soome, Saksamaa, Prantsusmaa, Poola ja Ungari kogemustest?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 18:00-19:30
Eesti
Maksudebatt
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 18:00-19:30
Eesti
Tõejärgne või tõe-eelne meedia – peavool vs alternatiivid
Uurime uut olukorda meediamaastikul. Brexit ja Trump – panus internetimeediale. Kas peavoolumeedia mõjuvõim väheneb ja alternatiivmeedia osakaal kasvab, kus on tõde, millised uudised on libauudised, millised tõesed uudised jne.
 18:00-19:30
Eesti
Mis on tõde ja kellele see kuulub?
Kuidas kujuneb meie kollektiivne tõde, kes on tõekuulutajad ja kuidas nad kujunevad? Millised inimesed ja asutused olid tõekuulutajad varem, kes on nad täna? Kas ja kuidas erineb tõde kahe Eestis elava rahvuse jaoks? Arutelu peetakse eesti- ja venekeelses segakeeles.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 18:00-19:30
Eesti
Kuhu maani saab avatud valitsemisega minna?
Libauudised, kontekstist välja rebitud lühitsitaadid ja igale harrastajale jõukohane montaažitehnika. Tõejärgne ajastu on kohal koos ning seda koos info üleküllusega. Kuidas peab sellele reageerima avalik võim? Kas oma protsesse aina enam avades või vastupidi uksi ja aknaid koomale tõmmates? Mida me võidame kõige avalikustamisest ja mida info kaalutletud avalikustamisest?
 18.00-19.30
Inglise
Youth Democracy Theatre
In cooperation with NGO Forum Theatre in Estonia, the Danish documentary theatre C:NTACT and NGO Palidzesim from Latvia the Danish Cultural Institute in EST, LV and LT presents a youth theatre production on democracy at Opinion Festival 2017. The performance engages youngsters from Estonia, Latvia and Denmark in a joint performance with a point of departure in the young people’s experiences of democracy in everyday life and the society they wish for in their future. Enjoy the performance and take part in the discussion afterwards: How does YOUR democratic society look like and where do YOU take part?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 18:00-19:30
Eesti
Disainime endale beebi. Helge tulevik või libe tee?
Tervisetehnika kiire areng paneb piire kompama. Mullu sündis esimene kolme vanemaga laps. Aprillis andsid teadlased teada, et on muundanud inimembrüo genoomi. Kui nii edasi läheb, siis võidakse hakata lapsi varsti lausa geneetiliselt disainima, et nad oleksid terved, ilusad, targad ja tublid. Kas uue tehnikaga seonduvatel ootustel ja hirmudel on teaduslikku alust? Millistel põhjendustel on genoomi sekkumine lubatav ja kus on piir?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 18:00-19:30
Eesti
Ehitussektori tulevik – digitaliseerimine ja säästev areng
Ehituse tulevikuteemadeks on energiatõhusus, elamufondi renoveerimine, KOV üürielamute toetamine, korterelamute eksport ja suured taristuprojektid. Tööjõud ja ehitusmaterjalid pidevalt kallinevad ning järjest enam tuleb kõiki osapooli kaasata, tagada ohutus ja loodussääst. Tagada tuleb ehitatud keskkonna majanduslik, ökoloogiline ja sotsiaalne säästvus. Ehituse keerukus tõuseb ja sektori tootlikkus väheneb, küsitav on rahvusvaheline konkurentsivõime. Milliseid lahendusi pakub tehnoloogiline areng, täpsemalt ehituse digitaliseerimine?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
 18:00-19:30
Eesti
Traditsiooniline kool tegi minust inimese, mitte lumehelbekese!
Kooliuuenduse alus on idee, et õppimine peab olema õpilasekeskne, mõtestatud, elulähedane ja koostöine. Rõhk on probleemilahendusoskustel, isiksuse arengul ja õnnetundel. Kas kogu ühiskond usub sellesse? Kaardistame (eel)arvamusi seoses kooliuuendusega. Kas hinnetest loobumine toodab laiskvorste? Kas konkurentsi asendumine koostööga toodab pehmosid? Kas õppijale saab anda rohkem õpivastutust?
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
19:00
20:00
 20:00-21:30
Eesti
Parlamendierakondade esimeeste arutelu
Arvamusfestivali traditsiooniline lõppakord ERRi alalt: parlamendierakondade esimeeste arutelu. Olulisimad teemad ja teravaimad teemapüstitused.
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
21:00
 21:00-02:00
Eesti
Ruuminihe Tallinna tänaval
Ruumiringluse kureeritud näitus, mis kutsub kõiki festivali külastajaid seadma õhtuhämaruse saabudes samme ka kaugemale mööda Tallinna tänavat, tühjalt seisvate majade nr 24, 32 ja 34 juurde, millele on loonud suuremõõtmelised ruume elustavad installatsioonid valguskunstnik Jari Matsi. Installatsioonid asetsevad majade fassaadidel ning on nähtavad festivali jooksul õhtu/öötundidel.
22:00
 22:00-02:00
Eesti
¡Club Tropicana!
Frenetic Virtual Orchestra live! 23.00 - 02.00 DJ'd: Erkin Antov San Antonio Madis Aesma + visuaal Carl Robert Kagge
Minu kavasse lisamiseks logi sisse
23:00