Katõ tunniga Nuustakult Pariisi ja üte tunniga Lihtensteini