Arvamusfestivali arutelude ideekorje

Arvamusfestival 2019 juhtmõte on tulevik. Programmi on oodatud arutelud, mis moel või teisel meid tulevikuks ette valmistavad ning mis tõstatavad küsimusi, millele vastuseid veel pole. Arutelude avalik ideekorje on avatud 1.-31. jaanuarini 2019.

Esita oma idee, kui soovid tõstatada teema, tuua kokku eriarvamused, tutvustada uut teadmist või lahendusideed. Lisaks üksikutele aruteludele on oodatud terviklikud aruteluala ettepanekud.

Pea silmas, et arutelul oleks

  • selge põhjendus
  • täpselt sõnastatud eesmärk
  • sisukat mõttevahetust toetav aruteluvorm (kaasvaid vorme hinnatakse ideekorjes kõrgemalt)
  • erinevate vaatenurkadega osalejad

Arutelu korraldamisele aitab kaasa, kui

  • koostööpartnerid leida juba ideekorje faasis
  • aruteluidee esitab inimene, kes seda päriselt ka korraldab
  • kokkulepitud tähtaegadest peetakse kinni.

Ideekorjesse laekunud arutelusid hindab Arvamusfestivali 10-liikmeline eestvedajate tiim. Iga arutelu hinnatakse neljas kategoorias (põhjendus, eesmärk, aruteluvorm, osalejate mitmekesisus) ning tulemuste pinnalt moodustub arutelude edetabel. Seejärel jaotatakse temaatiliselt sobivad ideed arutelualadele. Ühel alal toimub ühe päeva jooksul keskmiselt neli arutelu. Arutelualaga seotud kulud katavad arutelude korraldajad.

Ideed esitades kinnitan, et olen Arvamusfestivali ideekorjes osaleja meelespeaga tutvunud ning mõistan, millised kohustused võtan.

ESITA OMA IDEE SIIN

Kuidas edasi?

1. märts – ideekorje tulemuste esitlemine idee esitajatele
20. märts – arutelukorraldajate kohtumine “Saame kokku!” ning arutelude ettevalmistuse algus
17. mai – arutelualade lõpliku kava esitamise tähtaeg
4. juuni – Arvamusfestival 2019 kava avalikustamine
*Arvamusfestival jätab festivalilt välja arutelud, mille kohta pole korraldaja saatnud programmi avalikustamise hetkeks arutelu pealkirja, lühitutvustust, arutelujuhi ja vähemalt kahte arutleja nimesid. Tühistatud arutelu korraldamiseks tehtud kulusid Arvamusfestival arutelu korraldajale ei hüvita.
9. ja 10. august – Arvamusfestival Paides
31. oktoober – tagasiside ja kokkuvõte

Arvamusfestival on just niisugune, nagu seda ühiselt teeme. Soovime erksat meelt, koostöövaimu, tegutsemisrõõmu ning kohtumiseni juba õige pea! Küsimuste korral kirjuta info@arvamusfestival.ee.