Hea arutelutava

Arvamusfestivalil on meie ühine kokkulepe, et kõik arutelud järgivad head arutelutava. Arutelutava sõnastas festivali vabatahtlikest korraldustiim, et selle kaudu edasi anda ja kanda festivali olemasolu eesmärki – arendada Eesti ühiskonnas arukat ja hoolivat arutelukultuuri.

Sama tähtis kui arutlemine ja oma väidete tõestamine, on ka teise osapoole kuulamine ja eri seisukohtade aktsepteerimine. Kultuurse, lahenduskeskse ja konstruktiivse arvamusvahetusõhkkonna nimel palume kõigil festivalil osalejatel meeles pidada ja juhinduda mõningatest mängureeglitest:

  1. Austame aega, arutelu juhti ja kõiki teisi osalejaid
  2. Tõestame, mida väidame
  3. Kuulame – see on sama oluline kui kõnelemine
  4. Oleme arutelus osalevate inimeste suhtes hinnanguvabad
  5. Reageerime mõtetele, mitte isikule
  6. Lahenduskesksus – kriitika olgu lühike, seejärel pakume lahendusi