Mis on Arvamusfestival?

9.-10. augustil 2019 toimub Paides seitsmes Arvamusfestival.

Arvamusfestival toob kokku Eesti inimeste ja ühiskonna jaoks tähendusrikkad teemad, et luua arutlevat demokraatiat ja ühisloomes sündivaid lahendusi hindav Eesti. Festivalile on oodatud kõik ärksad ja aktiivsed inimesed nii Eestist kui ka mujalt, et üheskoos julgelt ja siiralt arutada meie kõigi jaoks olulistel teemadel.

Arvamusfestival on ühiskonnaülene, isetekkeline ja kaasav: festivalile on oodatud erinevate tegevusvaldkondade esindajad ja huvigrupid, kelle pakutud aruteluteemadest kujuneb festivali programm. Teema püstitanud organisatsioon seisab hea selle korralduse eest. Niivõrd mitmekülgsest ja köitvast kavast on oodatud osa saama kõik, kel huvi ja soov. Külastajatele on festival tasuta.

Arvamusfestival on koht, kus vahetada mõtteid ühiskonnakorralduse üle, saada uusi teadmisi ja värskeid ideid, saavutada parem üksteisemõistmine. Siin on võimalus kohtuda mõttekaaslaste ja inspireerivate inimestega ning nautida kultuuriprogrammi suvises sundimatus õhustikus.

Festivali arutelud lähtuvad Heast arutelutavast, mis võimaldab pidada tasakaalukat ja edasiviivat mõttevahetust. Diskussioonide formaatideks kasutatakse lisaks ekspertide vestlusringidele, mida näeme televisiooni vestlussaadetes ja kogeme enamasti konverentsidel, kaasavaid töötube, grupiarutelusid, väitlusi, debatte, maailmakohvikuid, kiirkohtinguid, elavaid raamatukogusid jms.

Arvamusfestivali sünni inspireeris viiekümneaastase traditsiooniga ühiskondlik-poliitiline Almedalsveckani festival Rootsis. Tänaseks oleme osa demokraatiafestivalide võrgustikust, mille raames teeme koostööd teiste sarnaste ettevõtmistega Taanis, Soomes, Norras, Islandil, Lätis ja Leedus. Oleme rõõmsad, et Arvamusfestival on ise olnud eeskujuks Läti vestluste festivalile LAMPA ning eelarvamusfestivalide formaat on levinud Bulgaariasse, Valgevenesse, Gruusiasse, Ukrainasse.

Ahjaa, kõiki arutelusid ja osalejaid salvestatakse, nii helis kui ka pildis, ja tehakse fotosid, mis kõik pärast internetti lähevad. Kellele ei sobi, peab väga vagusi ja varjus püsima.