Back to the schedule

Välispoliitiliste otsuste tegemine peab olema demokraatlikum

Stage: Välispoliitika ala

Demokraatlikes riikides vahetuvad valitsused pidevalt, ent välispoliitikat mõjutavad sisepoliitilised tõmbetuuled vähe. Valdavalt tehakse otsuseid kitsas ringis ning parlamenti, rääkimata laiemast avalikkusest, kaasatakse harva või piiratud ulatuses. Eestis on referendumit nõutud näiteks seoses Eesti-Vene piirilepinguga ja pagulaspoliitikaga. Sarnased rahvaküsitlused teistes riikides on selguse asemel külvanud juurde segadust. Kas välispoliitilikas on demokraatia defitsiit?

Details

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Triin Toimetaja
Participants: Eksperdid: Lauri Mälksoo, Andres Herkel, Lauri Tankler, Juhan Lepassaar Väitlejad: Anniki Mikelsaar, Triinu Jõgi
Korraldaja: Rahvusvaheliste suhete ring

rsr.ut.ee