Back to the schedule

Vabatahtlikku kogemusega tööotsija - NEET noor või edukas tööleidja?

Stage: Tulevikutöö ala

Arutelul otsitakse vastust küsimusele “Millised on eelneva vabatahtliku töö kogemuse omajate väljavaated tööturule sisenemiseks”. Kas CVsse lisatud märge läbitud praktikast või vabaühenduses tehtud vabatahtlikust tööst loob tööandjale värbamisel lisandväärtust? Millist väärtust toob vabatahtlik tööturule ning millised on tema võimalikud väljundid? Kui avatult suhtuvad tööandjad vabatahtliku töö tegemisse oma põhitöö kõrvalt (või vahel ka selle ajast)? Milline väärtus on vabatahtlikel ühiskonnas üldiselt ning milliste vahenditega seda soodustada

Details

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Karl-Andreas Sprenk (Eesti Noorteühenduste Liidu noortepoliitika nõunik)
Participants: Inger Klesment (Töötukassa Tartumaa osakonna ESF karjääriinfo spetsialist), Anu Viltrop (Vabatahtlike Värava toimetaja, Eesti Külaliikumine Kodukant), Joanna Kurvits (Eesti Noorteühenduste Liidu vabatahtlikkuse eestvedaja), Maarja Karmin (Swedbanki koostöösuhete ja toetustegevuse juht)
Korraldaja: Eesti Noorteühenduste Liit
enl@enl.ee
enl.ee