Back to the schedule

Kuidas on senised üle 30 rahvaalgatust mõjutanud Eesti arengut? Parlamendile tehtud pöördumiste menetlemise köögipool.

Stage: Koosloomeala

Arutelus hindame kollektiivse pingutuse tulemuslikkust ja mõju. Arutame selle üle, kuidas üldse rahvaalgatuste mõjusust hinnata: kas parlamendikomisjonide arutelude sisukuse üle, aruteludele kutsutud osalejate järgi, algse probleemi ja pakutud lahenduse kokkulangevuse üle või hoopis mitmete tegurite koostoimes? Ühtlasi arutame, kuidas valdkondlikke eesmärke kooskõlas riigi pealisülesannetega (koostatava strateegiaga Eesti 2035) avatumalt ja mõjusamalt ellu viia. Avame rahvaalgatuste lahendamise köögipoolt parlamendis arutatud kahe rahvaalgatuse kaudu: hoolduskindlustuse loomise ettepanek ja PÕXITi ehk põlevkivienergeetikast väljumise ettepanek.

Details

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Triin Vihalemm, Tartu Ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor
Participants: "Hoolduskindlustuse rahvaalgatus: Kai Saks (algataja), Helmen Kütt (Riigikogu sotsiaalkomisjon), Rait Kuuse (sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler); PÕXITi algatus: Mihkel Annus (algataja Rohelisest Liikumisest), Rainer Vakra (Riigikogu keskkonnakomisjon) ".
Korraldaja: Rahvaalgatus.ee