Back to the schedule

Suhtle vabalt - kiusuvabalt!

Stage: Suhtluskultuuriala

Eestis on iga 5. laps kiusamise ohver ning kiusamisel on pikaajalised negatiivsed mõjud nii ohvrile kui ka kõrvalseisjatele, kiusajatele endile ja riigile laiemas plaanis. Rootslased on välja arvutanud, mitu miljardit eurot kiusamine ühiskonnale maksma läheb. Kiusamist saab ennetada ja kiusamist saab ka edukalt peatada, kui seda juhtub - ja inimeste maailmas juhtub. Arutleme, mida üldse tähendab kiusuvaba suhtlus(kultuur)? Kuidas seda õppida ja õpetada?

Details

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Triin Toomesaar (SA Kiusamisvaba Kool)
Participants: Kristiina Treial (õpetajakoolituse õppejõud ja psühholoogia eriala doktorant), Tiit Kõnnussaar (pere- ja paariterapeut, nõustaja ja koolitaja) German Skuja (Eesti Õpilasesinduste Liidu esindaja) Maarja Punak (veebikonstaabel)
Korraldaja: SA Kiusamisvaba Kool

kiusamisvaba.ee