Back to the schedule

Lõimumine 2035: kas lõimumist on vaja planeerida ning kas lõimumine vajab ühiskondlikku kokkulepet?

Stage: Koosloomeala

Arutelu keskendub lõimumise valdkonna planeerimisele. Lõimumine on valdkond, mis on oma olemuselt n.ö. horisontaalne ja on seotud teiste oluliste teemadega - hariduse, tööturu, majanduse, julgeoleku, kodanikuühiskonna ja paljude teiste teemadega. Diskussiooni käigus püütakse leida vastused, kuidas kõige tõhusamalt lõimumise valdkonna tegevusi planeerida ning kas lõimumine vajab ühiskondliku kokkulepet. Samuti vaadatakse vestluse käigus eelmise päeva lõimumise rühmatöös tekkinud ideedele ning antakse neile hinnangu.

Details

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Olga Sõtnik, Kultuuriministeerium
Participants: Piret Hartman, Kultuuriministeerium; Lauri Lugna, Siseministeerium; Andrei Korobeinik, ettevõtja
Korraldaja: Kultuuriministeerium