Back to the schedule

Naised kaitseväes- utoopia, reaalsus või luupainaja?

Stage: Kaitsepoliitika ala

Ajalugu tõendab, et naisi on vähemal või rohkemal määral kaitsejõududes alati olnud. Viimasel kümnendil on aga ülemaailmselt riigid hakanud astuma suuremaid samme, toomaks sooperspektiivi rohkem oma kaitsevägedesse. Kaasaegse riigina on ka Eesti selles osas teadlikumaid otsuseid teinud, nii seadusandluses kui edendades üleüldist teadlikkust teema olulisusest. Siiski tekib veel paljudes küsimus – miks? Põhiseaduse järgi on riigikaitse kogu rahva asi, kuid hetkel on see kohustuseks pandud vaid umbkaudu poolele meie ühiskonnast. Me räägime küll võrdõiguslikkusest, valikuvabadusest ning soolisest integratsioonist kõigis töövaldkondades ning ka kaitsevägi ei peaks organisatsioonilises mõttes olema mingi erand. Kuid kas reaalsus jõuab nende trendidega sammu pidada? Kas ja millisel kujul siis ikka peaks naisi riigikaitsesse kaasama? Kas ühiskonnana mõtleme seda tõsiselt või on see pelgalt üks võimas hüüdlause? Naiskaitseväelane tänapäeva Eestis – kas pigem soorollide purustaja või kehtestaja? Naised ja ajateenistus – Milline võiks olla Eesti suund - kas praegune vabatahtlik süsteem või hoopis kohustuslik kõigile, võttes eeskuju riikidelt näiteks nagu Norra? Milline on tegevteenistus naise jaoks nii Eestis kui välismissioonidel? Kutsume Eesti rahvast neil teemadel avameelselt arutlema.

Details

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Liisa Past (RIA)
Participants: Arni Alandi (ERR), Margot Künnapuu (Eesti Kaitsevägi), Daisi Želisko (KV Värbamiskeskus), Märt Koik (teater Must Kast)
Korraldaja: Kaitseministeerium
info@kaitseministeerium.ee