Back to the schedule

“Mina jään,” “aš lieku",” “es palieku !” Baltic countries a disappearing nation?

Stage: Baltimaade ala

Baltimaad 100. Kas 100 aasta pärast on meil veel siin noori? Hiljuti käsitles artikkel Politicos Läti kahaneva rahvastiku küsimust. Alates Euroopa Liiduga liitumisest on lahkunud ca ⅕ Läti elanikkonnast, enamiku lahkujatest on moodustanud just noored. Analoogset tendentsi võib täheldada aga kõigis Balti riikides. Kas sarnaste probleemide taga peitub ühine lahendus? Mis meelitaks noori jääma oma kodumaale ning siia naasma? Kas Balti riigid pakuvad enda noortele praegu piisavalt tuge? Millised on Balti riikide kogemused talentide koju toomiseks? Millised võiksid olla ühised lahendused, et pakkuda noortele Baltimaades eneseteostusvõimalusi? Kõikide nende küsimuste üle arutlevad ning aitavad leida vastuseid üheskoos Baltikumi noored ning otsustajad

Details

Arutelu keel: Inglise
Arutelu juht: Annaliisa Jäme (Consultant of Parliament of Estonia)
Participants: Mikk Tarros (Vice-Chairman of Estonian Youth Council), Emīls Anškens (Chairman of Latvian Youth Council), Urtė Petrulytė (Board member of Lithuanian Youth Council), Juris Vilums (Parliament of Latvia), Rainer Vakra (Parliament of Estonia)
Korraldaja: Eesti Noorteühenduste Liit