Back to the schedule

Maailm 2030: Millist mõju omavad tänased otsused rändele ja inimmobiilsusele tulevikus?

Stage: Eesti maailmas (24)

Ränne on 21. sajandi megatrend, mis ei jäta külmaks kedagi ka Eestis. Ühelt poolt on suhtumine sisserändesse muutunud kriitilisemaks, teisalt ei vasta riikide oma inimressurss alati majanduse vajadusele ning ollakse silmitsi demograafiliste väljakutsetega. Ebavõrdsus kasvab ning rahvastik Aasias ja Aafrikas suureneb, millega kaasneb ka suurenev väljaränne nendest piirkondadest. Tänased otsused siseriiklikult, regionaalselt ja globaalselt mõjutavad meid kõiki ja sellest tulenevalt ka inimmobiilsuse tulevikku. Arutelu käigus käsitleme 4 stsenaariumit maailmast rände võtmes: 1) Minu riik on esimene 2) Põlev maailm 3) Avatud teed 4) Tehnopol. Arutelu avab erinevaid võimalikke arengusuundi ja rände tulevikku eesmärgiga leida ühisosa ning kuidas võimalikke eesseisvaid väljakutseid üheskoos adresseerida.

Details

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Meelis Niine
Participants: Leif Kalev (riigiteooria professor), Oliver Laas (filosoofia lektor ja doktorant), Eero Janson (MTÜ Pagulasabi juhataja), Liis Paloots (Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsioon)
Korraldaja: Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM)

iom.ee