Back to the schedule

Kas surnukstöötamine on paratamatus?

Stage: Sotsiaalse innovatsiooni ala

Järjest enam ettevõtjaid peab toimetulemiseks rööprähklema ehk oma oskusi eri viisidel kasutama. Just loomeettevõtjad peavad elus püsimiseks tegelema väga paljude erinevate tegevustega. Lisaks tegevuste killustatusele ja ajamahukusele ei liigitu mitmed uuenduslikud ja valdkonnaülesed tegevused ja ideed olemasolevas süsteemis kuskile. Olenevalt ettevõtte klassifikatsioonist sõltub näiteks maksukoormus ja/või detailplaneeringute kohustus. Hetkel kehtiv seadusandlus surub ettevõtjad raamidesse ja takistab ettevõtlusega alustamist ning uute ideede arendamist.

Details

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Märt Treier (tele- ja raadioajakirjanik ning koolitaja)
Participants: visionäär Linnar Viik, koolitaja Indrek Maripuu ajurünnakustuudiost Loovusait, teleprodutsent Triin Luhats, kliiniline psühholoog Katrin-Evelin Kalaus
Korraldaja: Loov Eesti MTÜ

www.looveesti.ee