Back to the schedule

Kas slumm on jõudnud Eestisse?

Stage: Ääreala

Uuringud näitavad ohtlikku tendentsi, kus mõned elamupiirkonnad (Tallinna kontekstis näiteks Lasnamägi) “tõmbavad” varaliselt vähemjõukaid elanikke, mis võib omakorda tekitada edasisi probleeme. Linnarahutused Euroopa pealinnades näitavad, et probleemid on oma olemuselt mitte ainult sotsiaalsed, vaid sotsiaalruumilised. Just vaesemad ja suurema vähemuste osakaaluga piirkonnad on linnades probleemsed. Linnaruumi mitmekesisena hoidmine ka jõukuse mõttes on oluline, et vältida Lääne-Euroopas tehtud vigu. Ühelt poolt on ohtlik slummistumine, teisalt on igas linnajaos vaja inimesi, kes teeksid vähemtasustatud tööd - otstarbekas oleks neil elada samas kandis. Itaalia Veneetsiast on näiteks püsielanikud välja kolinud ja linn on muutunud “turisti nägu”. Kuivõrd oleme ise valmis mitmekesisuseks? Kas slummistumine ähvardab ainult Tallinna? Millised on polariseerumist süvendavad tegevused ning mis on seda vältimist võimaldavad otsused.

Details

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Andro Mänd (arhitekt, Eesti Arhitektide Liidu asepresident)
Participants: Tiit Tammaru (Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor), Katrin Paadam (sotsiaalteadlane kelle üheks peamiseks uurimisvaldkonnaks on linnasotsioloogia), Toomas Tammis (arhitekt-linnaplaneerija), Omavalitsuse esindaja(d)
Korraldaja: Eesti Kunstiakadeemia, Arhitektuuri teaduskond
artun@artun.ee
www.artun.ee