Back to the schedule

Terade sõkaldest eraldamine: milline on visioon Eestist 2035?

Stage: Koosloomeala

Rühmatöö - Võttes arvesse kuldse kesktee maailma aastal 2035, millised voimalused see Eestile seab ja milline peaks olema Eesti aastal 2035? Kui eelnevas arutelus „Millises maailmas tähistab Eesti oma 120. sünnipäeva?“ väitlesid Eesti tuleviku teemal selleks kokku kutsutud eksperdid, siis selle rühmatöö raames saab igaüks proovida struktureeritud koosloome formaadis kujundada Eesti tuleviku pilti. Selleks mõtlevad osalejad Eesti tuleviku peale nelja erineva kategooria lõikes ja ühispingutuse tulemusena tekib tuleviku narratiiv, mida hiljem kasutatakse riikliku strateegia „Eesti 2035“ koostamise sisendina.

Details

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Toomas Roolaid
Participants: Kaasatud on kõik alal osalejad
Korraldaja: Riigikantselei