Back to the schedule

Dementsus Eestis - aeg ärgata!

Stage: Turvalisuse ja tervise ala

2012. aasta WHO andmete alusel on Eestis dementsusega inimesi umbes 13 000 ja enam. Haigestumine suureneb seoses rahvastiku vananemisega. Teadaolevalt ei ole leitud ühtki vahendit haiguse progresseerumise peatamiseks. Dementsus ei puuduta üksnes haiget ennast, vaid halvendab oluliselt pereliikmete ja hooldajate elukvaliteeti. Tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi kulud dementsusele on võrreldavad kombineeritud kulutustega vähile ja k/v haigustele ja suuremad kui kulutused depressioonile, insuldile, alkoholi kuritarvitamisele ja osteoporoosile. Välja on arendamata üleriigiline võrgustik haigete ja omastehooldajate tugiteenusteks. Vajame üleriigilist tegevuskava dementsussündroomiga inimeste ja nende hooldajate elujärje parandamiseks. Räägime dementsuse teadlikkusest, perede hoolduskoormusest, teenustest ja tulevikunägemusest. Aeg on ärgata ja muuta Eestil dementsussõbralikumaks

Details

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Riina Raudne
Participants: Hanna-Stiina Heinmets, Liina Lanno, Liis Klaar, Ülla Linnamägi, René Randver, Kai Saks
Korraldaja: MTÜ Elu Dementsusega
eludementsusega@gmail.com
www.facebook.com/eludementsusega